Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Vi står inför en spännande tid

Malin Bergman, C, ordförande i kommunstyrelsen, skriver i Vårt Krokom nummer 3/2018.

Det blev en fartfylld start på mitt nya uppdrag som kommunalråd i Krokoms kommun. Direkt efter valet den 9 september inleddes nästa fas med förhandlingar om hur vi ska styra och leda kommunen under den kommande mandat­perioden. Jag återkommer till det, jag vill börja med några korta ord om vem jag är och vad jag står för.

Jag har arbetat hela mitt liv som chef och ledare inom bland annat Försvarsmakten, rikspolisstyrelsen, socialtjänsten och har även drivit eget företag. Den 1 augusti tog jag över som kommunalråd och som ordförande i kommunstyrelsen efter Maria Söderberg och därmed lämnade jag över ordförandeskapet i socialnämnden till Andreas Karlsson. Jag brinner för frågor om mänskliga rättigheter, kommunens tillväxt och förutsättningarna för att bo och verka på landsbygden.

Under valrörelsen har vi i centerpartiet varit tydliga med att vi vill fortsätta att styra och leda kommunen till­sammans med de övriga sam­verkanspartierna; miljöpartiet, moderaterna och kristdemokraterna. Direkt efter valet inledde vi därför diskussioner om vilka frågor som är aktuella, vilka prioriteringar vi behöver göra och hur vi ska arbeta. I skrivande stund tittar vi närmare på mandat­fördelningen i styrelser och nämnder med fokus på att hitta rätt person till rätt uppdrag. Till sist ska vi sedan underteckna samarbets­avtalet som blir den plattform som reglerar vad vi ska göra och hur vi ska samarbeta.

Vårt förslag till beslut är att samverkanspartierna får fortsatt förtroende.

Det är kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet om vilka som ska styra och leda Krokoms kommun under den kommande mandatperioden och det beslutet fattas den 5 december. Då fattas också beslutet om hur våra styrelser och nämnder ska bemannas. Vårt förslag till beslut är att samverkanspartierna får fortsatt förtroende.

Det jag vet säkert är att jag har förtroendet att styra och leda Krokoms kommun fram till den sista december i år. Det är oerhört utvecklande och spännande att få vara en del av det här viktiga arbetet och det skulle vara väldigt ärofyllt om jag skulle få fortsatt förtroende. Samverkanspartierna har jobbat tillsammans under många år och vi vet att det fungerar väldigt bra. Det blir extra spännande nu eftersom det kommer in många nya ledamöter i kommunfullmäktige. Det innebär att vi kommer få nya och friska idéer och tankar om hur Krokom ska fortsätta att vara den fram­gångs­rika och växande kommun som vi är.

Meny