Barnskötare, Aspens förskola

Vill du vara delaktig och bidra till en verksamhet som präglas av kollegialt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete? Vill du fortsätta utvecklas i din roll som barnskötare och vara del av en helhet i kommunen? Till förskolan Aspen i Aspås behöver vi nu en barnskötare. Vill du vara en del i en organisation som växer och utvecklas. Sök till oss och gör skillnad på riktigt!

Ett jobb med plats för utveckling och kollegialt samarbete

Välkommen till oss

Samtliga förskolor i Krokoms kommun arbetar med tre gemensamma verksamhetsmål där likvärdighet, kvalitet och barns agens står i fokus! Aspens förskola har tre avdelningar och kommer till hösten att ha ca 50 barn. Arbetet utgår från en helhetssyn på barn och barns behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Sök jobbet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sista ansökningsdatum

En dag som barnskötare

En dag som barnskötare

På Aspens förskola kommer du få arbeta tillsammans med förskollärare och barnskötare i arbetslag. Som barnskötare arbetar du tillsammans med dina kollegor utifrån förskolans styrdokument och arbetslagets ansvar. Med läroplanen som utgångspunkt arbetar du med barnen och ger dem möjlighet att utveckla sina förmågor.

På Aspen arbetar vi systematiskt med att öka kvaliteten på undervisningen och omsorgen genom reflektion, ensam och tillsammans med arbetslaget. Det systematiska kvalitetsarbetet är organiserat med ett årshjul där läsåret indelas i tre huvudfaser, inventeringsfasen, genomförandefasen och utvärderingsfasen. Barnens lärande synliggörs i form av digital pedagogisk dokumentation, med ipad som arbetsverktyg. Dokumentationen är en viktig del i våra dagliga reflektioner och även i det systematiska kvalitetsarbetet som tar verksamheten framåt och synliggör lärandet. Till hösten kommer ett nytt SKA-hjul att implementeras och du kommer att vara en viktig del i detta.

I arbetet som barnskötare i vårt område är det viktigt att vara lyhörd, kommunikativ och lösningsorienterad. Vi arbetar med inkludering, delaktighet och tillgänglighet som bärande idéer. Du samverkar i hög grad med förskolor i området och arbetar aktivt och målinriktat för en väl balanserad och utvecklande verksamhet enligt styrdokumenten.

Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål, kulturskola samt biblioteksverksamhet.

Din kompetens

Din kompetens

För tjänsten som barnskötare krävs att du är utbildad barnskötare. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av arbete med TAKK.

I din roll som barnskötare ska du, tillsammans med övriga i arbetslaget, planera och bedriva verksamhet och genom det möta de behov varje enskilt barn har. Du har en empatisk förmåga att kunna förstå barnets behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.

Övrigt

Övrigt

Tillsvidareanställning med tillträde i 2024-08-12 eller enligt överenskommelse.

Intervjuer kommer att ske löpande vilket betyder att tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum.

Sista ansökningsdag:

Krokom – kommunen mitt i Jämtland

Krokom – kommunen mitt i Jämtland

Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.

Kommunen ingår i samiskt för­valtningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.

Jag är jätteförtjust i den här platsen, här känner jag att jag kan leva länge

Läs mer om berättelserna från våra 193 byar

Berättelser från våra 193 byar

Vår värdegrund och din växtkraft

Vårt arbete ska genom­syras av våra värdeord

  • Välkomnande – Här är alla välkomna!
  • Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
  • Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
  • Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växt­kraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att ut­vecklas. Vill du växa med oss?

Hälsning från din blivande chef

För mig som ledare finns tre viktiga ledord i mitt arbete; Barnens bästa, tillsammans och glädje. För mig är det viktigt att barnens bästa är i fokus i alla beslut vi tar och i all planering av verksamheten. Jag ser att vi har ett gemensamt ansvar för att ge barnen den allra bästa förskoletid som de har rätt till och att ge dem förutsättningar att nå sin fulla potential.

Vårt arbete är att tillsammans utveckla och utforma en verksamhet där vi uppfyller de krav som ligger på oss. Dessa krav handlar om att följa skollag och läroplan såväl som att följa den budget och de beslut som fattats. Detta ska vi göra tillsammans! För mig innebär detta att ingen är ensam i detta arbete utan vi har alla ett gemensamt ansvar där var och en av måste göra vårt bästa för att uppfylla dessa krav. Alla barn är allas barn och för att förskolan ska fungera, ska och måste vi alla samverka.

För mig handlar ledarskap även om att stötta, peppa och tillsammans med dig som medarbetare hitta arbetsglädje. Det ska vara roligt att komma till och vara på jobbet och det kan vi uppnå genom att aktivt ta ansvar för att vara del i att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö. Vi är varandras arbetsmiljö!

Som medarbetare är det också viktigt att du arbetar för att uppfylla kommunens värdeord närvarande, modig, välkomnande och pålitlig. Jag söker dig som ser vinningar i ett nära kollegialt samarbete över hela förskolan där barnens och vår gemensamma arbetsmiljö är i ständigt fokus. Vill du få möjligheten att utvecklas tillsammans som ett arbetslag ska du söka den här tjänsten. Varmt välkommen med din ansökan!

Ansökan

Sista ansökningsdatum:

Meny