Verksamhetschef till Hemtjänsten & Bemanningspoolen

Två kvinnor

Vår nuvarande verksamhetschef går vidare till ett nytt uppdrag inom kommunen. Vi erbjuder därför ett viktigt och spännande arbete i en kommun som är tillräckligt stor för eget driv och tillräckligt liten för nära relationer. Här finns också en uttalad vilja att vara en attraktiv arbetsgivare. Välkommen med din ansökan!

Ett jobb med plats för växtkraft

Välkommen till oss

Till Socialförvaltningen rekryterar vi nu en verksamhetschef till Hemtjänst/ Bemanningspool som genom att vara kreativ, inspirera, engagera och i samverkan vilja leda och utveckla en professionell verksamhet utifrån vårt uppdrag.

Hemtjänsten utför beviljade insatser från biståndsenheten som syftar till att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv vilket regleras i socialtjänstlagen. Bemanningspoolen är en vikariepool som tillgodoser behovet av korttidsvikarier inom vård och omsorg, förskola, fritidshem och anpassad grundskola. Bemanningspoolen är en service- och stödfunktion vilket innebär ett tätt samarbete med berörda verksamheter.

Inom verksamheten arbetar idag ca 100 tillsvidareanställda och vi har även ca 350 timanställda vikarier som tillgodoser alla verksamheters behov av kortidsbemanning.

Sök jobbet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sista ansökningsdatum

En dag som verksamhetschef

En dag som verksamhetschef

Du kommer att leda en egen ledningsgrupp bestående enhetschefer, samarbeta med interna och externa stödfunktioner och vidareutveckla den redan nu goda samverkan som finns med de fackliga organisationerna. Som verksamhetschef för Hemtjänsten/Bemanningspoolen blir du närmaste chef för 5–6 enhetschefer, 6 planerare, rekryterare samt administratör.

Du kommer att ansvara för en verksamhet som tar hand om våra äldre medborgare i deras hem och bidrar till att de får en så bra livskvalitet som möjligt. Verksamhetens mål är att vara en hållbar, effektiv och utvecklingsinriktad hemtjänst utifrån dagens och morgondagens utmaningar. Tillsammans med dina medarbetare ska hemtjänsten ge service, stöd och vård åt de som behöver det.

Bemanningspoolen präglas av ständig utveckling och omvärldsbevakning för att kunna möta verksamheternas behov av kompetenta vikarier.

I rollen som verksamhetschef så har du har det övergripande ansvaret för verksamheten, dess utveckling, ekonomi, personal och arbetsmiljöarbete. Ibland behöver du även lyfta blicken och se till hela socialförvaltningens och kommunens bästa. Genom omvärldsbevakning och att vara uppdaterad kring ny forskning och nya rön inom området utvecklar du verksamheten tillsammans med medarbetarna.

Din kompetens

Din kompetens

För rollen krävs:

  • Relevant akademisk utbildning
  • Flerårig chefs- och ledarerfarenhet

Har du erfarenheter och kunskaper inom äldreomsorg och bemanning är det meriterande men inget krav. Vi ser det även som meriterande om du är van att leda genom andra chefer samt har en god administrativ förmåga.

Du har ett synligt ledarskap som präglas av tydlighet, öppenhet, närhet, mod och pålitlighet. Du är strukturerad, kan fatta och följa upp beslut och har erfarenhet och kunskap kring utvecklingsarbete och gruppdynamik. Samverkan och dialog är viktiga verktyg i ditt ledarskap.

Som person är du utåtriktad och engagerad i ditt arbete och du har förmågan att inspirera, motivera och leda medarbetare i förändring. Du behöver kunna skapa goda relationer med den enskilde och anhöriga.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Körkort är ett krav.

Övrigt

Övrigt

Tillsvidareanställning på heltid, 100%, med tillträde enligt överenskommelse.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.

Sista ansökningsdag:

Krokom – kommunen mitt i Jämtland

Krokom – kommunen mitt i Jämtland

Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 000 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.

Kommunen ingår i samiskt för­valtningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande.

Jag är jätteförtjust i den här platsen, här känner jag att jag kan leva länge

Läs mer om berättelserna från våra 193 byar

Berättelser från våra 193 byar

Vår värdegrund och din växtkraft

Vårt arbete ska genom­syras av våra värdeord

  • Välkomnande – Här är alla välkomna!
  • Modig – Vi har mod att anta utmaningar, vi tänker annorlunda och vi vågar fatta beslut.
  • Nära – Vi är tillgängliga och sätter dem vi är till för i första rummet.
  • Pålitlig – Vi är professionella, tänker långsiktigt och arbetar hållbart.

Vi gör plats för din växtkraft!

I vår kommun ska alla kunna vara med och påverka. Närheten och tryggheten människor emellan skapar förutsättningar för mod, idéer och glädje. Vår vision är att ge plats för växt­kraft – för företagare, familjer och för dig som medarbetare. Att jobba i Krokoms kommun innebär stora möjligheter att ut­vecklas. Vill du växa med oss?

Hälsning från din blivande chef

Socialförvaltningens ledningsgrupp är navet i en av kommunens största förvaltningar. Nu söker jag en ny medlem i ledningsgruppen tillika chef som är trygg och stabil i sin roll och sitt uppdrag. Du ska gilla att bygga långsiktigt hållbara relationer som gynnar samarbete och samverkan. Utöver det behövs energin och viljan att ta sig ann de utmaningar som finns i verksamheten, framför allt kopplat till kompetens- och personalförsörjning samt den nationella omställningen till Nära vård och personcentrerat förhållningssätt.

Ansökan

Sista ansökningsdatum:

Meny