Viktiga förändringar i avgifter för hembesök inom vården

Från och med den 1 juli 2024 kommer det att bli en skillnad i avgifter för dig som får hem­besök av distriktssköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller rehabassistent.
Här kan du läsa om vilka skillnaderna är.

Vi går ifrån en administrativt tidskrävande modell där vi tagit betalt per besök till en månadskostnad oavsett hur många besök du får. Vi vill att vår tid går till att hjälpa dig i stället för att vi måste lägga tid på sådant som inte skapar värde.

Från och med den 1 juli 2024 kommer hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och rehabassistent kosta 420 kronor per månad oavsett hur många besök du får. Den nya månadsavgiften gäller även dig som enbart har hjälp med läkemedel. Nytt är också att vi inför en avgift vid installation av trygg­hets­larm samt vid återlämning av hjälpmedel om du inte har möjlighet att lämna in dem själv. Dessa avgifter ingår inte i maxtaxan.

Maxtaxan sätter ett tak
Den högsta sammanlagda avgiften du betalar för servicetjänster, omvårdnad, trygghetslarm, besök av distrikts­­­­sköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut är 2 574 kronor per månad.

Följande avgifter ingår inte i maxtaxan:

  • Engångsavgift installation av trygghetslarm 200 kr.
  • Återlämning av hjälpmedel gör du själv till kommunens särskilda boenden:
    Solbacka, Hällebo eller Blomstergården. Kan du inte lämna tillbaka dem
    själv så kan de hämtas mot en engångsavgift på 400 kr. Kontakta då
    kommunens rehabassistent via kommunens växel, 0640 161 00.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till vår avgiftshandläggare på telefonnummer 0640 165 03.

Meny