Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Full fart inför skolstart i Nälden

Under sommaren har det varit full fart vid Näldens skola. Vissa förberedelser har gjorts inför bygget av den nya skolan, men framför allt har det handlat om att göra klart inför ett nytt läsår.

Under sommaren har två paviljonger kommit på plats, här kommer vissa lektioner och fritids att hålla till under läsåret 2023/24. Rivningen av den gamla matsalen och gympasalen påbörjades i juli för att ge plats för nya skolan. Rivningsarbetet kommer vara klart i månadsskiftet augusti/september, men projektledaren Pontus Lundstedt berättar att det kommer att vara en grop kvar i väntan på att den nya skolan ska börja byggas.

– Vi låter gropen vara kvar eftersom det är så kort tid kvar innan bygget av skolan kommer igång, men vi kommer hägna in den så att det inte går att komma nära, säger han.

Under hösten fortsätter förberedelserna för den nya skolan. Grävning för fjärrvärme ska göras men det är ännu inte klart när det arbetet påbörjas. Innan bygget kan komma igång ska en offentlig upphandling genomföras, om allt går enligt plan kan spaden sättas i marken innan årsskiftet.

Meny