Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Förberedelserna inför nya skolan i Nälden är igång

Skolbygget i Nälden

Den nya skolan i Nälden ska ge plats för uppemot 300 elever när den står klart hösten 2025. De första spadtagen är tagna och arbetet har kommit igång. När eleverna kommer tillbaka efter sommarlovet ska de provisoriska lokalerna stå klara.

Här byggs en enhetlig, sammanhållande skola för framtiden där skolverksamheterna kan samlas. Idag består skolan av flera separata byggnader. Den nya skolan kommer att vara mer sammanhängande, där hänsyn till säkerhet vid hämtning och lämning och varutransporter tas.

Nu pågår en del förberedelser

– Vi förbereder för elen och matningen av den nu, Säger Dennis Nilsson som tillsammans med grävmaski­nisten Robin Johansson röjer vägen fram och planerar var elen ska matas fram till den nya skolan, förskolan och sporthallen. Den nya sträckningen av elen hänger ihop med den solcellsanläggning som ska uppföras.

Plats för fler elever

Satsningen på ny skola är nödvändig, delar av den gamla skolan har gjort sitt, och nu handlar det om att möta ett ökande elevantal. Idag finns cirka 190 elever på Näldens skola. I den nya skolan bereds plats för att ta emot 250 elever och möjlighet att utöka till 300.

Tillväxten i Nälden är märkbar, med kommande hyresbostäder som planeras, ett nytt tågstopp och buss­för­bindelser vilket gör Nälden till en attraktiv plats, förutom att den är lugn och naturskön med närhet till frilufts­liv.

Vad sker i sommar?

Under sommaren kommer det märkas att skolbygget rullar på. Befintliga paviljonger ska flyttas och monteras, samt att markberedningen påbörjas. Under juli månad rivs den gamla matsalen och sporthallen för att ge plats för nya skolan.

Här är planen för sommarens byggaktiviteter :

  • Vecka 27: markarbetet för de nya paviljongerna som ska användas under byggtiden blir färdigt, eventuell komplettering under vecka 28.
  • Vecka 28: paviljongen "Gäddan" flyttas från Ås till Nälden. Den paviljong som redan finns i Nälden flyttas till den nya positionen. Därefter ska paviljongerna ställas i ordning för att för att öppnas till skolstart.
  • Vecka 28: sanering invändigt i mat- och gymnastiksalbyggnad påbörjas inför rivning.
  • Vecka 30: rivningen av byggnaden påbörjas.

Allt är planerat att vara färdigt tills skolstart vecka 34. Observera att ovan nämnda tidplan kan behöva justeras om något oväntat inträffar.

Under byggtiden kommer eleverna att vistas i paviljongerna. Inflyttning i den nya skolan sker hösten 2025.

Läs mer om olika satsningar på skolor och förskola i Krokoms kommun.

Projekt inom förskola och skola

Meny