Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Ingen flytt av elever från Hovs skola

Skolbarn som sitter på skåp

Det blir ingen flytt av elever från Hovs skola i Alsen, till Trångsviken. Vi har nu rekryterat en behörig lärare till de berörda klasserna.

- Vi är glada över att det löst sig så snabbt och att vi kan se fram emot att det blir ännu stabilare för elever, och föräldrar i och med nyrekryteringen, säger Barn och utbildningsförvaltningens chef, Jan Colm.

Bakgrund

Innan jul meddelades vårdnadshavarna till elever på Hovs skola att ett visst antal elever skulle flyttas till Trångsvikens skola för att säkra upp att de får den utbildning de har rätt till.

Orsaken var lärarbrist och att det var svårt med rekrytering av behörig lärare.

Nu har det alltså lyckats med att rekrytera en behörig lärare och därmed kommer flytten till Trångsvikens skola inte att bli av som tidigare aviserades.

Meny