Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

SEXIT – en metod för att lyfta ett svårt ämne

Två kvinnor samtalar.

Med hjälp av SEXIT kan unga som är sexuellt risktagande identifieras och er­bjudas relevant vård och stöd. Skolsköterskor och kuratorer inom elevhälsan har gått en utbildning för att kunna använda metoden i mötet med eleverna.

SEXIT är ett forskningsprojekt och en metod som handlar om att unga som kan vara sexuellt risktagande, utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjuda relevant vård och stöd.

SEXIT består av en förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok som används som verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet med eleverna. I våras gick skolsköterskor och kuratorer inom elevhälsan utbildning i metoden för att kunna använda den i samtalen med eleverna. Bakom forskningen står Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Göteborgsregionen Utbildning.

Enkäten kan ge oss en bild av om det kan finnas
skäl för oss att stödja med tidiga insatser eller inte

Varje år görs det ett hälsosamtal med alla elever i årskurs 7. I det samtalet erbjuds eleverna numer att fylla i en enkät som är i två delar med ja, nej eller vet inte. Enkäten är frivillig för eleverna, och de väljer själva vilka frågor de vill svara på. Enkäten innehåller frågor som rör sexuell orientering, om man har varit utsatt för psykiskt eller fysiskt våld, utsatt någon eller blivit utsatt för något mot sin vilja.

– Enkäten kan ge oss en bild av om det kan finnas skäl för oss att stödja med tidiga insatser eller inte, säger Pernilla Oscarsson som är chef för elevhälsan.

Barn och unga i dagens samhälle rör sig i en värld
där bilden av sex många gånger kan vara rejält skev.

Det är en verklighet att många unga är sexuellt aktiva och det kan finnas en osund bild av vad som förväntas av dem.

– Barn och unga i dagens samhälle rör sig i en värld där bilden av sex många gånger kan vara rejält skev. Porr är lättillgängligt och kan så klart påverka ungdomarna att göra som de har sett på nätet, eller skapa en förväntan att ens partner ska vara på ett visst sätt, fortsätter Pernilla.

Därför är det viktigt att upptäcka sexuellt risktagande beteende tidigt, både för att kunna gå in med insatser men också för att kunna förebygga större problem. Pernilla Oscarsson poängterar att tidig upptäckt är något som både den enskilde och samhället tjänar på.

– De som är ”förövare” behöver också stöd i det här, för de är också barn. Jag tänker att vi med hjälp av SEXIT kan ringa in den som är utsatt eller utsätter andra så tidigt som möjligt, avslutar Pernilla Oscarsson.

Håkan Lundqvist

Meny