Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Yossiefs lärobok används på många skolor i Sverige

Tre elever jobbar med läraren som stöd.

För tre år sedan kände Yosseif Worke Asrat frustration över att han inte hade några bra läromedel när han höll i modermålsunderviningen i tigrinska. Idag håller han en lärobok i sin hand – som han skrivit själv.

– Jag ville att undervisningen i modersmål skulle gå hand i hand med det barnen lär sig i svenska skolan, säger Yosseif Worke Asrat, men inget läromedel som fanns passade riktigt in.

Yosseif tog därför tag i saken i egna händer och skrev en lärobok i tigrinska för lågstadieelever.

– Läroboken har tagit tre år att göra och jag har skrivit den på min fritid. Innan och efter jobbet, sedan har jag ju testat varje kapitel på mina elever allt eftersom, säger Yosseif.

I Eritrea hade jag en bakgrund som lärare och sedan
som rektor, när jag kom till Sverige fick jag börja om.

Läroboken är ambitiös och går att använda under hela lågstadiet. Det är därför inte så konstigt att Yosseifs bok säljer bra i hela Sverige. Nässjö, Kristianstad, Hedemora, Västerås, Norrköping, Umeå och Nederländerna är bara ett axplock.

– Under alla år så har det varit svårt att hitta läromedel på tigrinska, trots att det är ett av de största språken. Men jag ska erkänna att jag inte förstod under processen hur pass omfattande läroboken var tänkt att vara, säger Annika Berkö, enhetschef för Språk- och kulturskola i Krokoms kommun.

Men så fick jag chansen att göra praktik inom skolväsendet
här i Krokom och nu jobbar jag på Näldens skola

Yosseif jobbar som modersmålslärare och studiehandledare i Krokoms kommun och har bott i Sverige sedan 2017.

– I Eritrea hade jag en bakgrund som lärare och sedan som rektor, när jag kom till Sverige fick jag börja om. Men så fick jag chansen att göra praktik inom skolväsendet här i Krokom, och nu jobbar jag på Näldens skola, säger Yosseif.

Yosseif är inte avskräckt efter de senaste tre årens arbete med läroboken – tvärtom. Han har redan planer på nästa lärobok.

– Mitt nya projekt är att skriva en lärobok för mellanstadiet. Där vill jag koppla på mer SO- och NO- ämnen. Jag tycker väldigt mycket om att skriva och det här har gett mig mersmak även om det tagit lång tid, säger Yosseif.

– Yosseif har en gedigen erfarenhet inom skolans värld från Eritrea och hans engagemang är helt fantastiskt, säger Annika Berkö.

Eleonora Amorelli

Meny