Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Vi skärper trafik­säker­heten kring Sång­hus­vallens för­skola

Glatt barn leker

Då vi nåtts av oro och en del kritik från trafikanter kring trafiksituationen vid förskolan i Sånghusvallen vill vi skärpa säkerheten ännu mer. Vi tar självklart uppgifterna på fullaste allvar och uppskattar att vi får veta.

Just nu bygger vi om för att skapa en ännu säkrare miljö för de barn och vuxna som hör till förskolan.
Under tiden det byggs har vi en tillfällig plats för lämning och hämtning längs med Lövsångarvägen samt den grusade planen bredvid varumottagningen. Varumottagningen är nu endast avsedd för leveranser. Kartan nedan visar exakt vad som gäller.

Följ anvisningarna

Alla vårdnadshavare som ska lämna eller hämta uppmanas följa gångvägar i den mån som går och hålla extra koll på barnen vid byggområde och varumottagning.

Alla lastbilar som ska lämna eller hämta gods ska rundköra för att undvika backning, eftersom risk för döda vinkeln kan uppstå. Anpassa hastigheten och iakttag försiktighet.

Vi vill därför uppmärksamma samtliga som lämnar och hämtar skolbarn, samt även yrkestrafiken på vilka säkerhetsföreskrifter som måste följas.

Vi ökar säkerheten

Vi kommer även att förstärka trafiksäkerheten genom bland annat:

· Införa mer skyltning med hänvisning

· Förbättra belysningen

· Lägga om varutransporter

· Ge riktade budskap till personal, föräldrar och yrkesförarna.

Vi vill trycka på att när det gäller säkerhet i trafiken har alla ett eget ansvar, så kör hellre rätt än snabbt. Anpassa dig efter situationen så hjälps vi alla åt med säkerheten.

Tack på förhand.

Karta över hämtnings- och lämningsplatser på Ås förskola

Meny