Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Utsättning och värdering pågår i Ås

En man på en åker med ett mätverktyg

Under veckorna 18 och 19 kommer Krokoms kommun ha extern personal ute på fält i de södra delarna av Ås, för ut­sättning och värdering av intrångsersättning.

Aktiviteten berör de fastighetsägare som påverkas av ledningsdragningen till förmån för VA-utbyggnaden vid etapp ett.

Utsättning innebär markering av ett specifikt område, i detta fall det arbetsområde som tas i anspråk vid förläggning av ledningarna. Vid utsättning används GPS-utrustning för att hitta rätt punkt. Denna punkt markeras med träkäpp, plastband eller genom målning. Om du ser en markering av detta slag, får du inte avlägsna eller flytta den.

Värderingsmannen inspekterar det område som utsättaren markerar ut. Denna inspektion blir en del i det underlag som värderingsmannen senare använder för att beräkna intrångsersättningen som fastighetsägaren kommer att erbjudas.

Meny