Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Plats för alla på nya Rödöns skola

Barn på skolsamling som pekar, lyssnar och grimaserar

Hjalmar Alcén, Nora Edholm, Varga Blick och Ebba Gustavsson är några av barnen som går på Rödöns skola.

Den lokalbrist som Rödöns skola dragits med under de se­naste åren är nu ett minne blott. Under sommaren färdigställdes ytterligare en byggnad på skol­området och nu finns det gott om plats för alla.

Elevantalet har stadigt ökat i flera av kommu­nens 16 skolor de senaste åren. Det har medfört att några av skolorna har blivit trångbodda. Rödöns skola är en av dem som brottats med lokalbrist och bristande arbetsmiljö för både elever och personal. Under en period var skolan till och med nedläggningshotad. Men nu har lokalerna utökats med ytterligare en huskropp i två våningar. Byggarbetet påbörjades våren 2021 och pågick hela sommaren. Sara Wikman, rektor på Rödöns skola se­dan augusti bekräftar att det var en snabb byggprocess och det hände mycket på kort tid.

– När jag kom till skolan i början av au­gusti blev jag först lite orolig att vi inte skulle hinna få allt i ordning innan skolstarten. Men det löste sig och både elever och personal är glada och stolta över sin nya arbetsplats, berättar Sara Wikman.

Sara lyfter tillgången till lösningsorienterad personal och samarbete både internt mellan kommunens förvaltningar och tillsammans med bybor som källor till framgång.

Jag upplever att det finns en vi-känsla på Rödön, här är man måna om byn och om varan­dra. Vi har ett fantastiskt samarbete med både föräldraförening och byalag, säger Sara Wikman.

Att skolan är viktig för Rödön råder ingen tvekan om. För två år sedan när hotet om nedläggning kom var byborna snabba att samla sig och dis­kutera hur de skulle kunna påverka situationen. Martin Nilsson, ordförande i Rödöns byalag och en av de drivande krafterna är stolt över deras sätt att angripa frågan.

– Vi var överens redan vid vårt första möte att inte ha pro­testmöten med plakat som ”Rör inte vår skola”. Vi ville visa på något större, en vision och en plan för hur vi vill utveckla Rödön som by. Och det gjorde vi bland annat genom att bjuda in alla politiska partier till enskilda möten, berättar Martin Nilsson.

Att visa på en vilja i stället för att bara proteste­ra visade sig vara en klok väg att gå och det är något som Marit Kirkbakk, ordförande i föräldra­föreningen instämmer i.

– Det viktiga är inte att gnälla utan att hitta ar­gument för bättre lösningar. I en glesbygdskom­mun måste vi alla vara beredda att hugga i. Vi behöver jobba tillsammans för att det ska bli på bästa sätt även när de ekonomiska resurserna tryter, menar Marit Kirkbakk.

Nu, två år senare är skolan utökad och arbetet med utvecklingen av Rödön fortsätter.

– Ja, det har varit en häftig resa med många och bra dialoger, politikerna har lyssnat och vi har fått bra feedback. Vi fortsätter ha löpande kontakt i frågor som rör Rödöns utveckling. Just nu driver vi frågan om trafiksituationen och hastigheterna för att få till en trafiksäker miljö för barn och vuxna längs Rödövägen utanför skolan, säger Martin Nilsson.

Rektor Sara Wikman konstaterar att det har varit en glädjefylld höst med mycket nytt och spännande för både elever och personal. För närvarande är det årskurserna 4-6 som huserar i de nya lokalerna men det kan ändras över tid. Rödöns skola har idag 97 elever i årskurserna F-6 och elevantalet fortsätter stiga.

– Det är fler och fler elever som börjar i skolan och det beror förstås på att fler flyttar hit till Rödön, berättar Sara.

Meny