Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Vad gäller i skolornas verksamheter när de nationella restrik­tionerna upphört?

Pedagog omgiven av elever i klassrum

Skolorna ska även framöver utgå från sitt generella ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer genom förebyggande åtgärder. De behöver dessutom ha en fortsatt beredskap att hantera fall och utbrott av covid-19.

Vilka anpassningar som gällt och som nu kan fasas ut avgörs av respektive verksamhet och beror på storleken på lokaler, barnens ålder och planerade aktiviteter.

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning
Den höga vaccinationstäckningen är grunden för de förändringar som gäller från och med 29 september. Därför är det fortsatt viktigt att alla som har möjlighet vaccinerar sig.

Den enskildes ansvar innebär även fortsatt att:

  • Stanna hemma vid symptom – oavsett om det är en konstaterad covid-smitta eller inte.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant alternativt använda handdesinfektion.

Vaccinering för barn 12-15 år

Region Jämtland Härjedalen erbjuder nu vaccinering för barn i åldrarna fyllda 12 år till 15 år. Dos 1 planeras att ges innan höstlovet.

Vaccinationen kommer att ske på högstadieskolorna och elevhälsans personal kommer att bistå regionens vaccinatörer. Det kommer inte innebära någon extra resa för barnen, utan det blir i samband med när eleverna ändå skulle vara på plats på skolan för moderna språk.

Samtycke krävs för att vaccinering ska kunna genomföras

En samtyckesblankett kommer att delas ut till eleverna som tar med den hem till vårdnadshavare. Vårdnadshavare skriver antingen under ett medgivande, eller kryssar i att de inte önskar vaccin för sitt barn. Ifylld samtyckesblankett ska lämnas in till skolan.

Meny