Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Inbjudan tilll samråd om sameskola

två pojkar sitter på en sten i bakgrunden syns en kåta. Den ene pojken håller ett renhorn i handen

Krokoms kommun är samiskt förvaltningsområde och ska verka för att sameskolstyrelsen väljer att etablera en sameskola i kommunen. En etablering kan bli möjlig men initiativet och ansökan måste komma från samerna.

Utbildningen i sameskolan är likvärdig med grundskolans, skillnaden är att sameskolan även har i uppgift att ge samers barn en utbildning med samisk inriktning.


Som ett första steg till en etablering av en sameskola i Krokoms kommun bjuder barn- och utbildningsförvaltningen in intresserade till ett samråd med alla som är intresserade av frågan.


När: Onsdag 5 maj, klockan 17.00-18.00


Hur: Digitalt via Google Meet

 

Från barn- och utbildningsförvaltningen deltar:

Angelica Faktus, verksamhetschef grundskola (moderator)

Annika Berkö, enhetschef språk och kulturskola


Läs mer om samiskt förvaltningsområde i Krokoms kommun
Meny