Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rödöns skola får utökade lokaler

Två flickor sitter vid en skolbänk och pluggar

En ny huskropp i två våningar med fyra basenheter och personalutrymmen kommer att placeras i området mellan nuvarande skolbyggnad och förskolan. Byggnationen ska stå klart för inflyttning i god tid före skolstart i höst.

Det ökande antalet elever i kommunen har gjort att flera skolor har blivit trångbodda. Dåligt med utrymme får konsekvenser för arbetsmiljön i skolan. För att långsiktigt lösa trångboddheten i Rödöns skola beslutade barn- och utbildningsnämnden hösten 2020 att utöka utrymmet med ytterligare en huskropp i två våningar.

Byggarbetet påbörjas under våren och ska vara klart innan höstterminen börjar. Kenneth Sandberg, byggprojektledare förklarar processen närmare.

- Vi inleder i början av april med markarbeten, som att schakta för grund och gräva för avlopp. Under försommaren räknar vi att komma igång med själva bygget, monteringen av modulerna, berättar Kenneth Sandberg.

Under byggtiden kommer området att vara avstängt och omgärdat av stängsel. Leverantör av moduler är PCS Modulsystem AB som också kommer att utföra mark och grundarbeten i samarbete med NymanWänseth Byggmästare AB.

Skiss som visar skollokalens placering Pdf, 233.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Skiss som visar skollokalens utformning Pdf, 903.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Meny