Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Elever får dyka ned i fiskarnas fantastiska värld!

Tre barn på en strand med fiskeutrustning i höstmiljö.

Unga elever från både Jämtland och övriga Sverige har fått lära känna vattenlivet bättre genom Sportfiskarnas satsning Skolbäcken. Nu kan klasser i Krokom, Östersund och Bergs anmäla sig. Foto: Emma Lindgren

Intresset för fiske växer så att det stänker om det – och så även ny­fiken­heten kring vattenmiljöer. Nu kommer en gyllene chans för skol­barn att dyka ned i fiskarnas fan­tast­iska värld.

Det är organisationen Sportfiskarna som levererar glada nyheter för alla fiske- och natur­intresserade barn i Krokom, Östersund och Berg. Deras uppskattade koncept Skolbäcken kommer nämligen att fortsätta minst till 2023, till gagn för både elever och lärare.

Intresset för just fiske och vattenmiljöer har vuxit kraftigt under pandemin, vilket bland annat åter­speglas i antalet sålda fiskekort och att antalet medlemmar i Sportfiskarna växer. Eva Nordin Svedlund och Andreas Karlberg på Sportfiskarnas Jämtlandskontor på Grönt Center i Ås vill nu kroka arm med framtiden – alltså barnen i sin närhet.

Sedan 2020 har Eva Nordin Svedlund varit projektledare för Skolbäcken i Jämtland, där elever får bekanta sig med vattenlivet på skoltid i deras egen närmiljö.

Nu står det alltså klart att projektet kommer att fortsätta i minst fem terminer framåt, vilket innebär att ännu fler skolor kan anmäla sig redan nu.

– Det roligaste är mötet med alla intresserade och engagerade elever, och att få vara en del i deras utforskande. Jag är själv lärare, och varje skolbäcksbesök bjuder på fina tillfällen till samtal där jag får förmånen att utbyta erfaren­heter och kunskap med elever, samt inspirera till att vi tillsammans måste vårda vår natur, säger Eva Nordin Svedlund som är Sportfisk­arnas Regionalt Ungdomsansvariga.

Fakta Skolbäcken

Skolbäcken är utformat efter skolans läroplan och går att knyta till kursmålen i flera ämnen och kan ses som ett komplement till skolans undervisning.

Skolbäcken är ett naturvårdsinriktat utomhus­pedagogiskt projekt som går ut på att bjuda ut skolklasser till ett vattendrag i skolans närhet. På plats får eleverna uppleva en levande vatten­miljö och utveckla sin kunskap i biologi, ekologi, allemansrätt och friluftsliv. Genom håvning får eleverna undersöka, studera och kartlägga livet under vattenytan. De får under­söka vattenflöde och vattenhastighet och titta på miljöns be­tydelse för de arter som lever i Skolbäcken.

Skolbäcksdagen erbjuder också eleverna att tillsammans genomföra en fiskevårdande åt­gärd som gör skillnad. Exempel på detta kan vara att flytta sten, hälla i lekgrus, lägga i död ved, ta bort vandringshinder för att förbättra livsmiljön och förutsättningarna för insekter och fiskar som lever i bäcken.

Anmälan: Maila till eller ring Eva Nordin Svedlung telefon: 079 101 11 32

eva.nordin.svedlund@sportfiskarna.se

Skolbäcken vänder sig till barn och ungdomar i grundskolan åk F-6, men kan lätt anpassas till högstadiet och elever med funktionsvariationer.

– Något som värmer mitt hjärta lite extra är när elever med funktionsvariationer hittat sitt in­dividuella sätt att vara med ute i fält, säger Eva Nordin Svedlund.

Projektet finansieras av Postkodstiftelsen och den Lokala naturvårdssatsningen LONA, som är ett bidrag för kommuner och ideella föreningar att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. I omgången som startar under våren 2021 är Krokom, Östersund och Berg med som projektfinansiärer, och därmed är det klasser i dessa kommuner som kan vara med.

Både Sportfiskarna och Skolbäcken har fått ett varmt mottagande sedan de inledde sin sats­ning i Jämtland.

– Vi har fått ett väldigt bra gensvar från del­tagande skolor. Skolbäcken har setts som ett komplement till skolans undervisning, och att praktiskt få vara delaktig i ett undersökande naturvårdande arbete har fascinerat både elever och lärare. Skolor har uttryckt en längtan att i större utsträckning använda naturen som lärmiljö.

Hur anmäler man sig då till Skolbäcken?

– Alla som är intresserade är välkommen att anmäla sitt intresse direkt till mig, hälsar Eva Nordin Svedlund.

eva.nordin.svedlund@sportfiskarna.se

Meny