Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Skolstart på distans för högstadiet

Kille sitter framför sin dator

På måndag börjar skolorna igen och för högstadieeleverna i Krokoms kommun kommer starten att ske på distans.

Med anledning av presskonferensen den 7 januari gällande grundskolans 7-9 organisation, har Krokoms fattat beslut om att det på måndag och tisdag den 11 och 12 januari, ska bedrivas fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9. Anledningen till detta beslut är att skapa tid för åtgärder att minimera trängsel för både elever och personal.

Den största problematiken gällande trängsel är kopplad till kollektivtrafken och våra matsalar, samt lokalerna i anslutning till matsalen. Besked om vad som gäller resterande del av veckan samt kommande skolveckor kommer under tisdag förmiddag (12 januari).

Budskapet i presskonferensen var att huvudmannen i första hand ska bedriva närundervisning, men då situationen inte längre möjliggör det, kan fjärr- och distansundervisning erbjudas. Bestämmelsen omfattar inte grundsärskolan. Läs mer i pressmeddelandet från utbildningsdepartementet (7 januari).

Skollunchen

Med anledning av att högstadieelever inom Krokoms kommun under den 11 och 12 januari kommer att bedriva sin utbildning på distans kommer ingen lunch att serveras till dessa elever under de dagarna.

Som kompensation för utebliven lunch, gäller samma ersättning som under PRAO, dvs. 45 kronor per dag. Vårdnadshavare kan söka det i efterhand. Mer information om skollunch, samt hur ersättningen kan sökas, kommer senare.

Elever i åk F-6

Eleverna i förskoleklass till årskurs 6 är välkomna tillbaka till skolorna på måndag. Vi ser fram emot och hoppas på en ny innehållsrik och lärande termin!

Meny