Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Utemiljöer på förskolor och skolor rensas för att vara säkra för barnen

två skrattande barn leker utomhus i en lekpark

Just nu pågår ett omfattande arbete med att rensa utemiljöerna på kommunens förskole- och skolgårdar. Ett nödvändigt arbete för att säkerställa att den miljö som barnen vistas i är säker.

Josef Åstrand, mark- och gatutekniker förklarar närmare.

- Det handlar om att kommunen, som är fastighetsägare ska följa europastandarden. Vi besiktar med jämna mellanrum och arbetar med att se till att miljön och fasta lekredskap är säkra för barnen, berättar Josef Åstrand.

Arbetet innebär bland annat att lastpallar, gamla bil- och traktordäck och kabeltrummor fraktas bort från gårdarna. Det kan också handla om hemsnickrade eller fabrikstillverkade enheter som inte uppfyller säkerhetskraven. Ingrid Jonasson, verksamhetschef inom förskola och barnomsorg menar att det är ett nödvändigt arbete.

- Jag kan förstå att det kan kännas trist när saker försvinner från gårdarna men säkerheten kommer först. När rensningen är genomförd kommer vi givetvis att ersätta och fylla på med nya lekredskap, säger Ingrid Jonasson.

Meny