Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Bra med skola på distans

Skolelev med laptop i knät

Hedvig Åslund har distansundervisning med läraren Anders Magnusson Cederbergskolan i Föllinge. Foto: Anneli Åsén

När undervisningen inte kan bedrivas på plats i skolan är fjärrundervisning ett fungerande alternativ. Det står klart efter både test och skarpt läge för kommun­ens högstadieskolor.

Under våren har undervisningen i kommunens skolor utmanats av Coronapandemins framfart. När både elever och lärare behövt vara fullt friska för att komma till skolan krävs att undervisningen kan anpassas för att kunna fungera och genomföras på ett smidigt sätt. Skolorna i Krokom var snabba att planera för ett sådant scenario. Redan tidigt i vår förberedde lärare och elever sig för att kunna köra undervisning via fjärr. Metoder, IT-verktyg och digitala mötesplatser trimmades in. Thomas Hallberg, rektor i Föllingeområdets skolor tycker att fjärrundervisning visat sig vara ett bra komplement i skolans arbete.

 

– Självklart ska vi inte bedriva fjärrundervisning för sakens skull men som tillfällig lösning, en beredskap när situationen kräver fungerar det utmärkt, säger Thomas Hallberg.

 

Den noggranna planeringen och den testkörning som genomfördes i början av april visade sig vara väl investerad tid.

 

– Efter påsk befann vi oss i ett tufft läge då flera lärare behövde stanna hemma med förkylningssymptom och det var svårt för de lärare som fanns på skolan att finnas tillgängliga för alla samtidigt. Då bestämde vi oss för att köra fjärrundervisning i skarpt läge under en hel vecka, berättar Thomas.

 

Under den aktuella veckan genomfördes fjärrundervisning för de cirka 45 eleverna i årskurs 7–9 via digitala klassrum. Eleverna befann sig i hemmet och lärarna plats i skolan. De lärare som behövde vara hemma med lindriga symptom kunde även de sköta sin undervisning.

 

– Undervisningen genomfördes klassvis enligt ordinarie schema i gemensamma digitala mötesrum. Delar av tiden arbetade eleverna enskilt med sina arbetsuppgifter men läraren fanns alltid till hands i det digitala rummet och kunde stötta när det behövdes, berättar Thomas Hallberg.

 

En viktig förutsättning för att det skulle fungera var att försöka upprätthålla en så normal vardagsstruktur som möjligt. Dagarna inleddes och avslutades gemensamt och på samma tider som vanligt. Pauser och lunchraster kombinerades med rörelsepass.

 

– Eleverna uppmuntrades att ta ordentliga ”brainbreaks” och för att komma igång kunde pausen inkludera en uppgift som skulle utföras utomhus. På det sättet fick de både rörelse och syrehämtning på köpet, berättar Thomas.

 

Eleverna var positiva efter veckan med fjärrundervisning. Eleverna upplevde att de fick en tydlig struktur på sina arbetsuppgifter och fick bättre studiero. Men den fysiska kontakten saknades. Det blev tydligt att om de själva får välja trivs de bäst med att få vara tillsammans i skolan.

 

– Vi har lärt oss jättemycket den här våren. En gemensam digital plattform underlättar genomgångar och uppgifter för vikarier. Och när elever är hemma länge från skolan blir det enklare att inkludera dem i undervisningen. En vardagslösning som vi ska behålla framåt, säger Thomas.

 

Thory Andersson

Meny