Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Förskolor i centrala Krokom slås ihop hösten 2020

en grupp förskolebarn sitter på en matta och pekar på sina näsor

Då behovet av barnomsorgsplatser inte ökat i den omfattning som förutspåtts saknas barnunderlag för ungefär två avdelningar kommande läsår. Verksamheten på Regnbågens förskola kommer därför att slås ihop med övriga förskolor i Krokoms tätort.

I dagsläget finns fem förskolor med vardera två avdelningar. Antalet platser utökades inför läsåret 2020/2021 för att kunna möta kommande behov. Nu finns det inte tillräckligt med barn för att fylla en av förskolorna. Elisabeth Englund, verksamhetschef för barnomsorg förklarar närmare.

- Tanken var att vi skulle ha kapacitet att ta emot barn från familjer i det nya bostadsområdet Kvarna i Krokom men tomterna i området har inte bebyggts i den hastighet som projekterades, berättar Elisabeth Englund.

Beslutet om sammanslagning innebär i praktiken att Regnbågens förskola på Smedjevägen stängs och barnen får plats i en annan förskola i närheten av sin bostad.

- Sammanslagningen innebär ingen direkt kostnadsbesparing i sig eftersom samma antal personal ska ansvara för samma mängd barn. Däremot ökar våra möjligheter att tillgodose vikarier på alla ställen och vi kan ha fler personal i tjänst mellan 06.00 och 18.00, den tid som förskolorna är öppna, säger Elisabeth Englund.

En del av barnen kommer att få byta förskola, vilket kan skapa en viss oro. Camilla Backman, rektor för förskolorna i centrala Krokom försäkrar att det finns en bra plan för inskolningen.

- De barn som ska byta kommer att få med sig känd personal till sin nya förskola. Under hösten kommer fokus att ligga på en trygg inskolning i de nya grupperna, berättar Camilla Backman.

Beslut om sammanslagning fattades av barn- och utbildningsnämndens ordförande Jannike Hillding den 5 maj.

Meny