Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Trygghet och studiero med Pax-metoden

Två lärare instruerar eleverna

Att råda bot på stress, tidsbrist och skapa en bättre arbetsmiljö i klassrummet är
målsättningen när arbetsmetoden Pax provas i några av kommunens lågstadie­skolor. Fyra instruktörer har utbildats och de ska nu föra metoden vidare.

Pax-metoden skapades ursprungligen i USA och är en uppsättning konkreta verktyg som används av pedagoger i klassrummet. Pax har prövats, utvecklats och forskats kring i drygt femtio år. Metod­en har på senare år anpassats till svenska skolor och används i dag främst i lågstadieklasser. I Kro­kom utbildas för närvarande fyra Pax-instruktörer. En av dem är Sara Jordahl, speciallärare inom elevhälsan och hon förklarar upplägget lite närmare.

– Instruktörsutbildningen genomförs i flera steg. Dels en teoretisk del tillsammans med en Pax-handledare. Därefter har vi i uppdrag att introducera och utbilda lärare i metoden och verktygen, berättar Sara Jordahl.

Metoden bygger på tio olika verktyg som införs stegvis. Det första och viktigaste verktyget handlar om att läraren tillsammans med eleverna formulerar en vision för hur de kan skapa världens bästa klassrum. En gemensam bild av vad man vill se, höra, känna och göra mer av för att få arbetsro och känna sig trygg i klassrummet.

– Med hjälp av enkla verktyg tränas elevernas sociala färdighet och de blir medvetna om sitt eget agerande. Och alla deltar utifrån sin förmåga, säger Sara Jordahl.

Med hjälp av enkla verktyg tränas elevernas sociala färdighet och de blir medvetna om sitt eget agerande.

Inför lektionen kommer lärare och elever överens om en minivision, vad vill vi se, höra, känna och göra för att exempelvis mattelektionen ska fungera. Efter lektionen gör de tillsammans en utvärde­ring för att ta reda på hur de lyckats.

– Det handlar inte om att tillrättavisa och visa på brister utan om att bygga och stärka elevernas självinsikt. Fokus ligger på att förstärka det som är bra och öva på att rätta till det som är mindre bra. säger Sara Jordahl.

Sara menar att metoden är gynnsam för barnens utveckling mot vuxenlivet genom att de får öva på sina sociala färdigheter och den lär dem att reflektera över sitt eget agerande.

– En svensk pilotstudie visar att Pax är ett verktyg som uppskattas av både lärare och elever och som enkelt kan integreras i undervisningen. Metoden har gett goda effekter i form av bättre samar­bete med ökad trygghet och studiero för eleverna. Dessutom tyder den på att lärarnas upplevelse av stress sjunker. En extra bonus, berättar Sara Jordahl.

Som en del i utbildningen, och innan de blir certifierade instruktörer utbildar och handleder Sara och hennes tre kollegor vardera två lärare på skolorna i Trångsviken, Rödön och Hissmoskolan i Krokom. Tanken är att fler lärare ska utbildas så att Pax-metoden kan börja användas i fler skolor.

– Vi är i inledningsfasen men jag är redan såld på metoden nu när jag ser hur det fungerar i praktiken, säger Sara Jordahl entusiastiskt.

Meny