Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Aspås och Rödöns skolor blir kvar

tonåringar sitter i en trappa och tittar på en surfplatta

Det blir ingen nedläggning av Aspås och Rödöns skolor. Tidigare förslag dras tillbaka.
- Det är viktigt att det finns skolor där människor vill bo, säger Karin Jonsson (C) kommunstyrelsens ordförande.

I slutet av april 2019 fick kommundirektör Jonas Törngren i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda och föreslå en struktur för skolbyggnaderna i de södra delarna av Krokoms kommun. Tjänstemännen tog fram fyra alternativ, däribland förslag på att lägga ned skolorna i Aspås och Rödön. Förslagen diskuterades på medborgardialoger under hösten och möttes av såväl motstånd som ett stort engagemang.

- Det är fantastiskt med de idéer och visioner som finns i våra byar. De hjälper oss att fatta klokare beslut, säger Jannike Hillding (M) barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Nu finns inte förslaget om att lägga ned Aspås och Rödöns skolor kvar. Vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 13 februari ska politikerna ta ställning till förslag om att bygga en ny skola i Nälden och fortsätta diskussionen om skolstrukturen i de norra delarna av kommunen.

- Vi har satt oss ner och kommit överens över partigränserna det är bra för kommunen och en ny skola i Nälden skulle betyda fantastiskt mycket, säger Niklas Rhodin (S).

Krokoms kommun har stora utmaningar med att få till en bra struktur för skolor och förskolor, kopplat till de långa avstånden mellan byarna. Det finns 16 skolor och 22 förskolor i kommunen.

- Vi behöver fortsatt hjälp från engagerade människor med idéer kring hur vi kan fortsätta att ha bra skolor och förskolor och samtidigt få pengarna att räcka till, säger Jannike Hillding.

Meny