Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Skolledare vidgade perspektiven i Shanghai

skolledarkonferens i Shanghai

Vad har skolledare i Kina gemensamt med skolledare i vår kommun? En hel del, visade det sig. Ann-Kristin Jonsson och Camilla Backman har med sig massor av nya kunskaper från konferensen i Shanghai att dela med sig av till kollegorna i Krokom.

Att utbyta erfarenheter och hålla kommunens skolledargrupp uppdaterad kring den senaste forskningen var syftet med resan till Kina och den internationella rektors­kon­ferensen i Shanghai. Det var i slutet av oktober som Ann-Kristin Jonsson, rektor på Ny­hedens skola och Camilla Backman, rektor i förskolan, reste till Shanghai för att delta i den internationella rektorskonferensen. En återkommande konferens som anordnas av The international Confederation of Principals (ICP) och som hålls på olika platser i världen. Temat för årets konferens var ”Connecting leaders, creating the future”.

Målsättningen med resan och deltagandet för Ann-Kristin och Camilla var att få ett internationellt perspektiv och att få ta del av den senaste forskningen.

– Det var oerhört inspirerande att få ta del av skolledarskapets möjligheter och fall­gropar. Även om våra utbildningssystem skiljer oss åt är utmaningarna och möjlig­heterna förvånansvärt lika, berättar Ann-Kristin Jonsson.

Det internationella perspektivet hjälper oss att följa strömningarna och att förbereda oss för framtiden.

Programmet för den tre dagar långa konferensen var välfyllt och bjöd på föreläsningar om bland annat modigt ledarskap, kvalitet, resultat och trendspaning inom utbildning.

– Det internationella perspektivet hjälper oss att följa strömningarna och att förbereda oss för framtiden, förklarar Ann-Kristin.

Föreläste gjorde även skolledare från hela världen som delade med sig av egna er­faren­heter.

– Det var ett positivt utbyte och vi fick bekräftelse på att vi tänker och handlar ungefär på samma sätt oavsett var på jordklotet vi befinner oss, berättar Camilla Backman.

Att få lyssna på experter, få små tips om hur man hanterar vardagen och prata med andra skolledare är några av de saker som både Ann-Kristin och Camilla lyfter som värdefulla ingredienser i konferensen. Att kunna knyta nya kontakter är en annan viktig del och i Shanghai träffade de bland andra Mrs Wang från JinFeng Middleschool i Sanxi som gärna vill samarbeta med Nyhedens skola.

– Att vara rektor idag kräver både lokalt och globalt perspektiv. Ingen kan kunna allt så vi behöver samverka. Det blir spännande att tillsammans med våra elever få bygga vidare på kontakten med JinFeng skolan, säger Ann-Kristin.

Alla skolledare träffas regelbundet för att fylla på med kompetens, få inspiration och utvecklas.

I Sverige har skolledare i förskola och grundskola samma utbildning och arbetar utifrån samma skollag men har lite olika uppdrag. I Krokom samverkar skolledare i samtliga åldersgrupper.

– Vi försöker ha en röd tråd från förskola upp till årskurs nio. Alla skolledare träffas regelbundet för att fylla på med kompetens, få inspiration och utvecklas, berättar Camilla Backman.

Camilla och Ann-Kristin är överens om att skolan behöver modiga ledare som vågar utmana sig själva och sin egen verksamhet.

– Ledarskap behövs på alla nivåer i skolan. Att vara modig hänger ihop med att vara stolt. Det handlar om att lyfta bra saker istället för att fokusera på det negativa. Vi har ett stort ansvar att skapa framtida världsmedborgare, avslutar Ann-Kristin och Camilla.

Thory Andersson

Not: Resan och deltagandet finansierades av Universitets- och högskolerådet via stipendium från programmet Atlaskonferens. Ett program som möjliggör deltagande i internationella konferenser, utbyten och samarbeten mellan skolor i hela världen.

Meny