Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 1 januari 2020

två flickor leker på en lekplats

 Den 1 januari 2020 inför Krokoms kommun höjd högsta avgiftsgrundande inkomst för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Höjningen beror på att Skolverket har höjt inkomsttaket. Från den 1 januari 2020 är taket 49 280 kr per månad före skatt.

Högsta avgiftsbelopp per månad från och med 1 januari 2020:

Avgift för barn 1 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 3 år är

  • barn 1: 3 procent av inkomsten – dock högst 1 478 kronor/månad
  • barn 2: 2 procent av inkomsten – dock högst 986 kronor/månad
  • barn 3: 1 procent av inkomsten – dock högst 493 kronor/månad

Avgift från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år till och med 12 års ålder är

  • barn 1: 2 procent av inkomsten – dock högst 986 kronor/månad
  • barn 2: 1 procent av inkomsten – dock högst 493 kronor/månad
  • barn 3: 1 procent av inkomsten – dock högst 493 kronor/månad

Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2, och så vidare.

Från och med fjärde barnet är omsorgen gratis.

Frågor om avgiften?

Om du har frågor om avgifter kan du skicka e-post till barn-utbildning@krokom.se eller kontakta Gunilla Granström, 0640 163 25.

Meny