Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Hon sprider samisk kunskap

Bild på Inger Biret Kvernmo Gaup

Inger Biret Kvernmo Gaup är en av fem samiska pedagoger. Här undervisar hon barnen på Täppans förskola i Krokom.

Genom att barnen redan i förskoleåldern får höra om samiskt samhälle, historia och kultur kan kommande undervisning och kunskap om urfolk och nationella minoriteter underlättas.

Krokoms kommun är samiskt förvaltningsområde och i de kommunala målen och läroplanen ingår det att arbeta för att stärka det samiska språket och synliggöra kulturen. Annika Berkö, chef för enheten språk och integration, medger att det inte är helt enkelt att lyckas med uppdraget i skolorna.

– Det är svårt för våra ordinarie lärare att bygga in detta i undervisningen eftersom de är osäkra på vad man ska lära ut. De behöver hjälp med kunskapen, säger Annika Berkö.

Krokoms kommun har sneg-lat på Norge, som sedan 2004 har en högskoleutbildning för samiska vägvisare. De samiska vägvisarna informerar och utbildar främst mot gymnasieskolor runt hela Norge och fungerar som ett komplement till skolornas undervisning om samer.

– Vi har vidareutvecklat den norska modellen och satsar nu på en liknande verksamhet, i första hand riktad mot pedagoger och så småningom barnen i förskolan. På så sätt hoppas vi att pedagogerna får kunskap och inspiration att själva ta tag i undervisningen, berättar Annika.

Den som nu har axlat uppdraget som samisk informatör är Inger Biret Kvernmo Gaup. Inger Biret kommer från Guovdageaidnu (Kautokeino) och Rivttak (Kvernmo) på norsk sida av Sápmi och är utbildad samisk vägvisare. Hon är en av fem samiska pedagoger som jobbar i skolan och undervisar i nordsamiska runt om i kommunen med Änge som bas.

– Målsättningen med verksamheten är att sprida kunskap till både pedagoger och alla barn, inte bara de samiska. Ett positivt intresse öppnar upp och fler vågar ställa frågor. En ökad kunskap minskar dessutom risken för mobbning vilket kan vara ett problem för den samiska befolkningen, förklarar Inger Biret.

Inger Biret är stolt över sitt samiska ursprung och använder dagligen sin gákti, kolt, för att visa sin tillhörighet. Det har hon med sig sedan barnsben.

– Ja, min förebild och största idol är min pappa. Han är själv lärare i samiska, går klädd i gákti och talar enbart samiska. Så jag går lite all-in jag också, vi är ju faktiskt en urbefolkning, berättar Inger Biret stolt.

När Inger Biret undervisar, vilket hon gör både inomhus och utomhus, använder hon bland annat bilder och jojk för att lära barnen samiska ord och historia.

– Vi gör ofta något praktiskt tillsammans som till exempel äter, ritar eller gör pappersdockor samtidigt som vi reflekterar över orden. Vi tränar också lite historieberättande jojk. På så sätt blir undervisningen naturlig och väcker nyfikenhet att lära mer, avslutar Inger Biret Kvernmo Gaup.

Meny