Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 1 januari 2019

Kids and plant - boys and girls

Den 1 januari 2019 inför Krokoms kommun höjd högsta avgiftsgrundande inkomst för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Höjningen beror på att Skolverket har höjt inkomsttaket. Från den 1 januari 2019 är taket 47 490 kr per månad före skatt.

Högsta avgiftsbelopp per månad från och med 1 januari 2019

Avgift för barn 1 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 3 år

  • Barn 1: 3 procent av inkomsten – dock högst 1 425 kronor/månad
  • Barn 2: 2 procent av inkomsten – dock högst 950 kronor/månad
  • Barn 3: 1 procent av inkomsten – dock högst 475 kronor/månad

Avgift från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år till och med 12 års ålder

  • Barn 1: 2 procent av inkomsten – dock högst 950 kronor/månad
  • Barn 2: 1 procent av inkomsten – dock högst 475 kronor/månad
  • Barn 3: 1 procent av inkomsten – dock högst 475 kronor/månad

Från och med fjärde barnet är omsorgen gratis.

Har du frågor om avgifter? Kontakta barn-utbildning@krokom.se.

Meny