Translate site

Startsida Krokoms kommun

På gång

Vad händer på min skola? Varför avverkas det? Byggs det nya bostadsområden? Vad är det som är på gång i kommunen?

Här hittar du information om byggprojekt i kommunens lokaler (t ex skolor och förskolor) och områden som är på gång.

Nybyggnad av LSS-boende i Krokom

På fastighet Hissmoböle 2:352, mellan Snickerivägen och förskolan Regnbågen kommer ett LSS-boende med fem lägenheter för boende, personalutrymmen och gemensamhetsytor på totalt ca 690 m² att byggas.

Infart till boendet kommer att ske från Snickerivägen.

Byggandet av LSS-boendet påbörjas i februari/mars 2018 och beräknas vara klart för inflyttning under november 2018.

Kvarna

Hösten 2018 kommer vi att erbjuda 18 tomter till försäljning i området "Kvarna" i Krokom.
Länk till mer information om Kvarna

Sånghusvallen, etapp 5

Hösten 2018 kommer vi att kunna erbjuda tomter till försäljning i Sånghusvallen. Det är etapp 5, den sista etappen i Sånghusvallen, som omfattar 42 småhustomter.
Länk till mer information om Sånghusvallen, etapp 5

Gällande inomhusklimatet på Ås skola, östra D-huset

Östra D-husets golv är nu rivet och återställningen är i full gång. Polygon har gjort mätningar och besiktningar både under rivningsarbetet samt inför återställningen. Undersökningarna har visat att den befintliga golvkonstruktionen med luftning med hjälp av ett Ribbon-system inte har fungerat tillfredställande. Viss påväxt har påträffats på den fuktiga betongplattan.

Lokalerna återställs med en förbättrad golvkonstruktion av typ Nivell-luftning som kopplas till en separat övervakning av golvventilationen. Värmesystemets ledningar kommer att ses över och golvet återställs med nya mattor och väggarna målas.

Under arbetets gång är lokalernas ventilation avstängd, och vi kommer att passa på att utföra underhållsarbete på aggregatet samt rengöring av samtliga kanaler innan byggnaden tas i bruk igen. I nuläget beräknas lokalerna kunna tas i bruk omkring den 1 april 2018. Uppföljning genom mätningar kommer att göras när allt är färdigt.

Gällande vattenskada på Ås skola, västra D-huset

I mitten av december skedde en akut vattenläcka på värmesystemet i den västra delen av D-huset på Ås skola. Felsökningsarbetet inleddes omedelbart, och när skadan hittades så togs ett snabbt beslut att genomföra provtagningar för att bedöma omfattningen. Därefter inleddes rivningsarbetet för att minska risken för följdskador på byggnaden. Rivningsarbetet är nu i slutfasen. En period med uttorkning är påbörjad.

Lokalerna återställs med en förbättrad golvkonstruktion av typ Nivell-luftning som kopplas till en separat övervakning av golvventilationen. Värmesystemets ledningar kommer att ses över och golvet återställs med nya mattor och väggarna målas.

Lokalerna beräknas kunna tas i bruk till höstterminen 2018.

Uppdaterad 2018-02-15 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se