Translate site

Startsida Krokoms kommun

Vilken typ av slambrunn ska jag välja?

Förutsättningarna på din tomt och i ditt hus avgör till stor del vilken avloppslösning som är möjlig:

  • På tomten behövs utrymme för att gräva ner tankar och slamavskiljare, och för att anlägga en reningsanläggning. Typ av jordart och avstånd till berg eller grundvattenyta avgör om infiltration är möjlig. Det förekommer att hela eller delar av anläggningen placeras på annan fastighet. En förutsättning för detta är att det finns servitut.
  • Höjdskillnader på tomten är viktiga eftersom avloppsvattnet lättast leds med självfall till reningsanläggningen.
  • Skyddsavstånd krävs till vattentäkter.
  • För vissa typer av anläggningar har placeringen av utloppet från anläggningen betydelse.
  • En infiltration bör inte placeras för nära bostadshus eller tomtgräns.


Uppdaterad 2015-07-03 av Thory Andersson
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (vardagar kl 08-17)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »