Tillbyggnad av Ås Ridhus

Tillbyggnad av Ås Ridhus

Nu är tillbyggnaden av Ås Ridhus klar. Under 2023 har arbete pågått för att bygga ut och färdigställa en tillbyggnad till Ås Ridhus om cirka 200 kvm innehållande ytor för verksamheten såsom personalutrymmen, köks- och cafeteriadel samt omklädningsrum för personal och elever.

Byggprocessen

Efter genomförd förstudie och upphandling tilldelades INAB totalentreprenad för projektet. Entreprenadkontrakt tecknades i februari som sedan följdes av några månaders projektering. Första spadtaget togs i maj och sedan har bygget pågått fram till oktober. Nu är verksamheten redo att flytta in i sina nya lokaler.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny