Sanering av föroreningar i Hissmofors

Karta över hissmofors och saneringsområden

Nu inleds saneringsarbetet av kisaska och olja i området runt Hissmofors och Nyhedens skola i Krokom. Periodvis kommer arbetet medföra ökade transporter med lastfordon i området. Kartan visar de områden där saneringar kommer att ske.

Under mitten av april 2019 påbörjas saneringen av kisaska och olja mellan brofästet och sågens stickspår på Hissmoforssidan av Indalsälven. Arbetena kommer bestå av schaktning av förorenade massor och uttransport till mottagningsanläggning.

I april-maj kommer två mindre områden i Hissmofors närmare sågverket att saneras. Runt den 15 maj kommer saneringen av kisaskan vid busshållplatsen vid Nyhedens skola att påbörjas. Under saneringsarbetena kommer det att finnas en tillfällig busshållplats i nära anslutning.

Uppdatering 18 oktober
Saneringen är avslutad och det som återstår är att så gräs, det görs nästa sommar.

Uppdatering 19 augusti
Arbetet fortskrider och en stor del av saneringen är slutförd. Kisaske- och dieselföroreningar vid Indalsälven har sanerats. I anslutning till en hästhage har kisaska och andra förorenade massor omhändertagits. Ytterligare ytligt förekommande kisaska har omhändertagits för att förhindra exponering för människor. För närvarande saneras det vid området mellan Aspåsvägen och mittbanan invid busshållplatsen vid Nyhedens skola. Arbetena förväntas att pågå under ytterligare cirka en månad.

Se området på Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdatering 11 juli

Uppdatering 11 juli

Saneringsarbetet har gjort ett semesteruppehåll fram till vecka 33. Då kommer sanering av kisaskan, vid busshållplatsen, mittemot Nyhedens skola att påbörjas. Under arbetena kommer det att finnas en tillfällig busshållplats i nära anslutning.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny