Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Kungörelsedel­givning byggnation för äggproduktion

Kungörelsedelgivning av anmälan om planerad byggnation för äggproduktion nära Nälden. Lämna synpunkter senast 30 april.

Sammanfattning på enkel svenska

Pelle Sallin har anmält att han vill starta äggproduktion med plats för ca 40 000 höns på fastigheten Faxnälden 1:16. Se bild eller bifogade dokument för exakt placering.

Om du vill ha alla handlingar i ärendet kan du beställa dem genom att mejla till bom@krokom.se eller ringa till 0640-161 00. Ange diarienummer Ecos-2024-258.

Om du vill lämna synpunkter på ärendet gör du det till Bygg- och miljönämnden senast 30 april. ⁠

Den fullständiga kungörelsedelgivningen

Anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet, för anläggning med mer än 100 djurenheter på fastigheten Faxnälden 1:16, Krokoms kommun.

Pelle Sallin har inkommit med en anmälan enligt 2 kapitlet 3§ Miljöprövningsförordningen (2013:251) om anläggning med stadigvarande djurhållning.

För anläggningen gäller anmälningsplikt C med verksamhetskod 1.20.

Avsikten är äggproduktion med frigående värphöns i en omfattning av totalt ca 39900 hönsplatser. Detta motsvarar 399 djurenheter enligt Miljöprövningsförordningen.

Handlingarna i ärendet med diarienummer Ecos- 2024-258 kan beställas via e-post till bom@krokom.se, via telefon 0640-16100.

Synpunkter kan lämnas till Bygg- och miljönämnden senast 30 april 2024.

Meny