Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Nya övergångar i Ås

Övergångsställe

Nu blir trafikmiljön längs Nyhemsvägen / Åsvägen tryggare!

Krokoms kommun kommer att lägga två upphöjda övergångar för fotgängare, en på Nyhemsvägen och en på Åsvägen. Detta görs för att möta nya behov kopplat till fler bostäder i området. Kommunen och Trafikverket har planerat detta i samråd för att öka trafiksäkerheten längs vägen och göra det lättare för fotgängare att korsa vägen. Hastighetsgränsen för vägsträckan har även sänkts från 50 till 40 kilometer i timmen.

När kommer detta att ske och kommer det att innebära trafikstörningar?

Arbetet med övergången på Nyhemsvägen påbörjas 5/10 och Åsvägen 16/10. Åtgärden kommer ta ungefär 3-4 veckor från start till slut. Under tiden som byggnationen pågår kommer det finnas omledningsvägar. Arbetet kommer inte att hindra trafik längs vägen i någon större utsträckning. Det kommer fortfarande vara möjligt att ta sig in och ut till alla bostadsområden medan arbetet pågår.

Varför en övergång i stället för ett övergångsställe?

En övergång är, till skillnad från ett övergångsställe, upphöjd. Statistik visar att det sker fler olyckor vid ett övergångsställe jämfört med en upphöjd övergång. Fotgängare vid ett övergångsställe tar för givet att bilisterna ska stanna, medan de vid en upphöjd övergång ser sig för bättre. Dessutom bromsar bilister naturligt in vid en upphöjd övergång, eftersom den även fungerar som farthinder. För att minska risken för olyckor bygger vi därför en övergång.

Meny