Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Miljögifter i Storsjöfisk – nya förslag på kostråd

vattendroppar på spindelnät

Låga halter av PFAS har upptäckts i de fiskarter som provtagits i Krokoms kommun
samt Förhöjda halter av PCB, dioxiner och kvicksilver i öringen och kanadarödingen i Storsjön och Indalsälven.

Därför föreslås kostråd för dessa arter i Storsjön och närliggande områden av Indalsälven.
Från Ristafallet och Järpströmmen ned till Hissmofors kraftverk. Även Alsensjön omfattas vad gäller öringen som vandrar från Storsjön via Ytterån.
Området innefattar därmed Krokoms kommun.


Se karta på Länsstyrelsens webbsida för atten tydligare bild. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läget är inte akut

De uppmätta värdena av dioxin och PCB i för öring och kanadaröding är jämförbara med halterna i östersjölaxen och öringen i Östersjön.
De överskrider inte gränsvärdena men bedömningen är att ta det säkra före det osäkra föreslår Länsstyrelsen som rådfrågat Livsmedelsverket om råd.

Livsmedelsverket har gett tillfälliga rekommendationer angående lokala kostråd till Länsstyrelsen, men det är kommunerna själva som fattar beslut om lokala kostråd. Därför kan de föreslagna kostråden tjäna som en riktlinje för kostvanor gällande öring och kanadaröding tills vidare.

Föreslagna kostråd för kanadaröding och öring

  • Barn och unga upp till 18 år, gravida, ammande kvinnor och de som planerar att bli gravida bör inte äta kanadaröding och öring oftare än 2-3 gånger per år.
  • Övriga personer kan äta dessa fiskarter en gång i veckan.

När beslutas om lokala kostråd?

Krokoms kommun fattar beslut om lokala kostråd den 7 juni vid kommunstyrelsens möte. Länsstyrelsen planerar tillsammans med kommunerna för fortsatta undersökningar av fisk och sediment.

Vad är det för miljögifter och hur farliga är de?

PCB, dioxiner och kvicksilver kan leda till att hälsan påverkas vid långvarig exponering.
Beslutade kostråd är en vägledning för att göra medvetna val.
På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om hur de här ämnena kan påverka hälsan.

Dioxiner och PCB (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kvicksilver (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Dricksvattnet

Dricksvattnet i Krokoms kommun har hälsosamt och rent dricksvatten enligt alla provtagningar.
Spår av miljögifter förekommer i alla svenska vattendrag. Många skadliga ämnen är idag förbjudna. Men eftersom ämnena bryts ned mycket långsamt - eller inte alls - kan de finnas kvar i sediment på botten. Krokoms kommun provtar dricksvattnet, för att försäkra sig om att vattnet är hälsosamt och rent.

Inga spår av kvicksilver

De som är anslutna till kommunalt vatten i tätorterna Krokom och Ås, och på Rödön får sitt dricksvatten från Uddero, en grusås som går ut i Storsjön. Krokoms kommun har tagit prov på det kommunala dricksvattnet och varken kvicksilver eller PFAS har hittats i dricksvattnet.

PCB och dioxin

Dessa ämnen förväntas inte förekomma i dricksvattnet, men för säkerhets skull kommer provtagning att ske på dessa ämnen under sommaren/hösten.

För mer information

Mer information om provtagningarna och svar på vanliga frågor kan ni läsa om via Länsstyrelsens sida.

Miljögifter i fisk | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

 

Meny