Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Får jag tvätta bilen hemma?

fin gammal röd bil

Det är inte reglerat i någon lag att man inte får tvätta bilen hemma. Men däremot är det olagligt att släppa ut orenat avloppsvatten i naturen, vilket gör det svårt att tvätta bilen hemma utan att bryta mot lagen.

Vad säger lagen?

I miljöbalken står det att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något sätt så att olägenhet för människans hälsa eller miljön inte uppkommer (9 kap. 7 §).
Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, rester av däck och dessutom olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan vara skadliga för människor, djur och växtliv.


Så påverkas miljön

Om tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag och hamnar sedan i bäckar och sjöar, vilket är skadligt för både djur och natur. Vattnet kan även hamna i kommunens avloppsreningsverk, som inte är byggda för att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada reningsprocessen. Varje år hamnar tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemma på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Detta vill vi att du hjälper oss att stoppa i Krokoms kommun.


LÄS MER I MILJÖBALKEN (1998:808)LÄNK TILL ANNAN WEBBPLATS, ÖPPNAS I NYTT FÖNSTER. Länk till annan webbplats.

Bästa sättet för att hjälpa till

Gör rätt - tvätta bilen i en biltvätt. Tvätta inte bilen hemma på gatan utan åk till en modern biltvättsanläggning, antingen en automat­tvätt eller en ”gör-det-själv-hall”. I dessa anläggningar renas av­lopps­vattnet innan det släpps ut. Det allra bästa är naturligtvis att du väljer en miljömärkt biltvätt.


Meny