Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Det är i Nälden det händer

Tågstopp, multiarena och utegym – i både smått och stort har Nälden utvecklats till ett allt mer attraktivt samhälle. Snart tas även första spadtaget till en ny och större skola.

I Nälden finns drivkraft med extra växel, som tar sig uttryck både i ett starkt och framgångsrikt näringsliv och i eldsjälar som driver ideella satsningar. Hallströms verkstäder med sitt engagemang för bygden och Norma Bergströms initiativ till fritidsgård får stå som lysande exempel, och de krokar arm med många andra i en bygd där man hjälps åt. Även Krokoms kommun jobbar på olika sätt med att utveckla Nälden och dess omgivning.

Ett säkert tecken på att en bygd växer är att skolan blir för trång. I Näldens skola har elevantalet ökat från 85 till 185 de senaste tio åren och därför ska en ny och större skola byggas. Planen är att den nya skolbyggnaden ska stå klar till höstterminen 2025.
– Vi håller just nu på att göra ritningar och ta fram underlag för att kunna göra upphandlingarna för själva bygget, berättar Pontus Lundstedt som är projektledare.

Att kommunen bygger ny skola är något som Näldenborna ser positivt på. Amanda Öhlén har ett barn i famnen och ett i magen, och hon tycker att det är jättekul att saker händer i Nälden.

– Jag som är småbarnsförälder är så klart glad för att det blir en ny skola. Vi har nyss byggt hus och satsar på att bo här, så det känns verkligen roligt att samhället utvecklas, säger hon.

I 22 år åkte tågen förbi Nälden, men i december invigdes det nya tågstoppet vilket förenklar pendling till och från samhället. Processen med ett tågstopp har pågått i flera år och kommunen har medfinansierat projektet. I samband med bygget av tågstop­pet bestämde även samhällsbyggnadsnämnden att busshåll­platsen i Näldens centrum ska rustas upp, göras säkrare och knytas ihop med tågstoppet på ett tydligare sätt.

– Tågstoppet har kostat en del men jag tror att det är värt det, för samhället blir mer attraktivt. Det är jättebra, säger Rickard Wroblewski som även han bor i Nälden. Han tillägger att det är roligt med inflyttningen till samhället och pekar ut en tydlig orsak till den:

– Inflyttningen är tack vare Hallströms. Om inte de skulle finnas skulle vi inte ha mycket kvar. Nils-Åke Hallström är bra på att satsa på bygden också; bland annat har han byggt ishallen.

Förutom ishall har det under förra året öppnats fler möjligheter till ett aktivt fritidsliv i Nälden. I höstas färdigställdes en multi­arena bredvid skolan som Krokoms kommun och Krokomsbo­städer har byggt. Med otaliga frivilliga arbetstimmar och finan­siering från kommunen har Näldens byalag under sommaren ordnat bland annat tre utegymsstationer, nya bryggor på bad­plats­en, skyltar till mountainbikebanor och en snöslunga till skridskobanan.

Hanna Gimbergsson Lindh

Meny