Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från Bygg och miljönämndens sammanträde 14 februari

Klartecken för nya bostäder i Nälden, utbildning för krögare i ansvarsfull alkoholservering och sanktionsavgift efter tillsyn, är några av de ärenden som nämnden hanterade vid senaste sammanträdet.

skrivbord med post it notes och händer

Nya bostäder på gång i vackra Nälden

I Faxnälden har det kommit in ansökningar om att bygga på två tomter om cirka 1000 kvadratmeter vardera. Nämnden beslutade om ett positivt förhandsbesked vilket innebär att två nya bostadshus kan bli ett välkommet tillskott till Näldens bebyggelse.

Tillsynsplan inom alkohol och tobak antagen

Nämnden antog en plan för förebyggande arbete och tillsyn inom området försäljning av alkohol, tobak samt receptfria läkemedel, för perioden 2022-2026. Information, rådgivning och utbildning är en stor del av arbetet där man bland annat erbjuder en årlig utbildning i ”Ansvarsfull alkoholservering” samt informationsträffar för krögare.

Från första januari 2022 ansvarar nämnden för lokal myndighetsutövning inom den svenska alkohol- och tobakslagstiftningen samt receptfria läkemedel. Syftet med tillsynen är att se till att alkohollagen följs.

Nämnden är skyldig att upprätta en tillsynsplan som ska ligga till grund för hur tillsynen ska bedrivas. Av planen framgår exempelvis vilka verksamheter som ska få tillsyn och med vilken frekvens det ska göras, samt hur det ska göras.

Kommunen påförs byggsanktionsavgift

Nämnden har beslutat påföra Krokoms kommun en byggsanktionsavgift. Vid tillsyn i en fastighet konstaterades att en hiss inte har besiktats på närmare tio år.
Sanktionsavgiften blir 96 600 kronor.

Nämnden utför tillsyn inom plan- och bygglagens område. Syftet med detta är att identifiera och se till att hantera brister.

Meny