Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Krokom vill kroka arm med byggbranschen

En man håller föredrag inför en publik.

Flera spännande och nödvändiga större investeringar står på kö inför 2023 och 2024. Krokoms kommun bjöd in byggbranschen till ett möte för att få deras inspel och tankar kring det som är på gång.

I början på december träffade Jonas Törngren, avgående kommunstyrelseordförande Karin Jonsson, C, stadsarkitekt Simon Österberg samt fastighetschef Tomas Nilsson ett antal bygg­företag från närområdet. På agendan för mötet stod information om kommande exploateringar och satsningar och syftet var att undersöka entreprenörernas intresse att medverka. Jonas Törngren, kommundirektör, säger att kommunen såklart vill att byggföretag och exploatörer känner att kommunen ser dem, lyssnar på dem och tror på dem som samarbetspartners.

På det sättet kan vi tillsammans ta oss igenom de
ekonomiskt svårare tiderna som står för dörren

– På det sättet kan vi tillsammans ta oss igenom de ekonomiskt svårare tiderna som står för dörren och komma ut riktigt starka när det vänder. Det är viktigt att visa hur mycket som är på gång i Krokoms kommun så att också andra ser vad som är möjligt på sikt, säger Jonas Törngren kommundirektör.

Att Krokom växer, att det finns en hel del byggbar mark och investeringsplaner som innefattar bland annat nya skolbyggen (Nälden 2023, Nyheden 2024) och förskolor (Krokom 2023) är viktigt att få visa upp, och bjuda in exploatörerna att vara med på.

– Vi behöver ha en dialog, det finns förväntningar på oss som kommun och vi vill pejla av läget för att se hur och vad vi kan göra för byggföretagen, sa Karin Jonsson under träffen.

Vd för byggföretaget INAB, Marcus Olovsson, såg träffen som ett bra tecken och tycker att det är jättebra att kommunen bjuder in, men han ser också att kommunen kan behöva tänka på vissa saker när det byggs.

– Mötet är bra, jättebra, men kommunen kan behöva tänka på att vi finns med på allvar i kommande upphandlingar, menade han.

Det finns fortfarande ett sug och ett
stort intresse att lämna storstaden

Bland byggföretagen fanns även de som speciellt inriktat sig på villor. John Ingemarsson på Eksjöhus beskrev vikten av tomtmark för villabyggen.

– Det finns fortfarande ett sug och ett stort intresse att lämna storstaden, där man kanske fått 10–15 miljoner för sin villa och gärna bygger något här. Det som lockar är friluftsliv, skoter och fiske. Det är sådana jag har kontakt med och det intresset har inte klingat av, berättade han.

Från kommunens sida är det lite komplext att exakt veta vad man ska satsa på. Planer och förberedelser både kostar och tar tid.

– I det arbetet måste man överväga en mängd faktorer såsom olika typer av boenden, rekreationsområden, skolor, idrottsanläggningar, industrimark, vägar och så vidare. Det är en balansgång där olika värden ställs mot varandra så att helheten blir bra, sa Jonas Törngren.

Flera bostäder är planerade och det finns idag byggbar mark att exploatera. Åsområdet är fortfarnade intressant, sedan en tid tillbaka pågår förberedelsearbetet för ett nytt VA-system för att skapa bra förutsättningar för exploatering och bostadsbyggande i området.

Håkan Lundqvist

Meny