Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

VA-projektet-arbeten i fält pågår hösten 2022

Karta över etapp 7

Under kommande veckor kommer kommunens teknikkonsult, AFRY, vara ute i fält för att provborra utmed den tänkta ledningsdragningen för etapp 7.Etapp 7 är en del i den VA-utbyggnad som sträcker sig från södra Ås till Hissmofors.

Provborrningen är nödvändig för att teknikkonsulten ska kunna inhämta platsspecifika uppgifter om jordförhållanden och avstånd till berg.

Informationen används sedan för att optimera ledningsdragningen och för att klargöra förutsättningarna för kommande entreprenad.

Provpunkterna är bestämda i förväg och de borras med en larvburen borrvagn. Dessa punkter markeras ut i förväg med käppar.

Om du ser en käpp, ta inte bort den!
Borrhålet blir ca 1dm i diameter. Djupet kan variera, som djupast ca 5 meter.

Hålet täcks igen efter provtagning.

Markägare utmed sträckan har blivit kontaktade. Ingen provborrning sker utan markägarens medgivande.

Har du frågor kring arbetet eller VA-utbyggnaden?
Kontakta projektgruppen på va-utbyggnad@krokom.se, eller via kommunens växel, 0640-161 00

Karta över etapp 7

Meny