Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Många ville fira första spadtaget för tågstoppet

Det var nästan hundra personer som uppmärksammade kommunens uppmaning att fira det första spadtaget för Hållplats Nälden. Med tal, tårta och frågesport firade alla att tåget snart stannar i byn.

På en av vårens vackraste dagar togs det första spadtaget för Hållplats Nälden. Nästan hundra Näldenbor var med och firade med tågvagnstårta när byn snart kommer finnas med i tågtidtabellen.

Det har varit en lång resa och ett långt projekt att få tåget att stanna i Nälden. Redan 2015 påbörjades arbetet och därför var det en lättad Thomas Andersson, åtgärdsplaneringschef på Trafikverket, som tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson tog första spadtaget för Hållplats Nälden 19 april. Symboliskt körde Norrtåg förbi på spåret i samma stund som spaden sattes i jorden.
Den nya tåghållplatsen kommer bli ett nytt stopp på Mittbanan som går mellan Sundsvall och Storlien. Hållplatsen innebär att tågen kommer att stanna i Nälden för på- och avstigande tågresenärer. Det underlättar för Näldenbor att kunna arbetspendla och att kunna välja klimatsmarta, bekväma och säkra resor. I mitten av december stannar första tåget i byn.
– Utan Krokoms kommun och deras bidrag med att söka EU-medel och medfinansiering från Region Jämtland Härjedalen så hade inte projektet blivit av, säger Thomas Andersson.

Karin Jonsson tycker att det är väl investerade pengar att kommunen bidrar med 13 av de 35 miljoner som tågstoppet med den avancerade tekniska lösningen kostar att bygga.
– Det är många som jobbar för att sätta Nälden ännu mer på kartan. Nälden växer och många flyttar hit, den här klimatsmarta hållbara hållplatsen kommer att bli viktig i det arbetet, det känns väldigt fint, säger hon.

Tåget kommer stanna här. Nälden blir större i och med det.

Karin Jonsson tror att inflyttningen kommer att öka både tack vare Hållplats Nälden och genom Projekt Nälden som möjliggjort bland annat att en fritidsgård öppnat i byn.
– Det är så roligt att det är så många barn här idag. Det här är en satsning för framtiden, både en klimat- och miljösatsning, men det är också en satsning för boende på landsbygd. Jag tycker det är jättebra, säger Karin Jonsson.

Spadtaget var startskottet för redan nu börjar maskinerna gräva. Den 110 meter långa perrongen på spårets södra sida, öster om Brovägen, ska stå färdig i oktober. Hållplats Nälden ska även utformas med en pendlarparkering med laddstolpar och en cykelparkering. Det blir även en gångpassage där Brovägen får smalna av för en säkrare överfart. Nya gång- och cykelvägar byggs också och det blir ett grönområde med buskar och träd.

Arbetspendling med tåg som innebär kortare restid mellan olika orter betyder enormt mycket för ett företag som Hallströms verkstäder.
– Att ta sig till jobbet på ett säkert sätt är god arbetsmiljö, alla ska ha en möjlighet att åka kollektivt till jobbet om man själv vill, säger Nils Åke Hallström.

Näldenborna Ann Persson och Jennifer Arnabo njöt av tårta i solen med sina barn och de var rörande överens om att hållplatsen betyder oerhört mycket för byn.
– Tåget kommer stanna här, Nälden blir större i och med det, säger Ann Persson.

Meny