Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Nya utmaningar för Ulla

En kvinna bakom ett träd

Hon tvekade först när frågan kom om hon inte skulle söka. Nyfiken­heten vägde tyngre och sedan 2016 har Ulla Schill arbetat som chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. Nu söker hon nya utmaningar.

Efter drygt sju år som verksamhetschef för område ortopedi inom Region Jämtland Härjedalen hade Ulla Schill bestämt sig för att leta efter ett nytt jobb. När jobbet som chef för samhällsbyggnadsförvaltningen dök upp kändes det lite intressant. Men det var inte förrän hon blev uppmanad att söka som hon faktiskt gjorde det.

– Jag är sjuksköterska i grunden och det här var ju en helt ny bransch för mig. Därför funderade jag på om det var rätt jobb för mig. Men under intervjun stod det klart att det var en chef och ledare de sökte och inte en expert och då blev jag övertygad om att söka. Jag blev förstås jätteglad när jag blev erbjuden jobbet, säger Ulla Schill.

Ulla beskriver samhällsbyggnadsförvaltningen som spindeln i nätet i kommunen. Uppdragen kräver ofta ett nära samarbete med de andra förvaltningarna och att utveckla formerna för det arbetet var därför något som var högt prioriterat när hon började.

– Vi skapade olika samarbetsforum där vi kunde prata framtidsvisioner tillsammans. Det fanns redan duktiga och hårt arbetande tjänstemän på de olika avdelningarna, utmaningen var att få till ett smidigt och naturligt samarbete mot gemensamma mål. Det tycker jag att vi har lyckats med, både mellan avdelningar på förvaltningen och mellan förvaltningar, säger hon.

Det här är något som hennes medarbetare skriver under på. Medlemmarna i lednings­gruppen fick frågan hur de beskriver Ullas bidrag till verksamheten. Oscar Aspman, chef för avdelningen för renhållning, är en av dem som lyfter fram målfokus och ordning och reda som några av hennes styrkor.

– Tack vare det sätt som Ulla har tagit sig an arbetet med kommunens samhälls­bygg­nadsprocesser, våra interna processer och mycket annat har det spridit sig en arbets­glädje. Vi har fått mycket mer målfokus, ordning och reda och styrfart på det vi gör. Det har varit väldigt givande och roligt, säger Oscar Apsman.

Hennes positiva energi och härliga humor bidrog
till att våra möten blev både kreativa och roliga

Christine Månsson är ekonom och hon lyfter fram förmågan att se helhetsperspektivet och att kunna förklara det på ett pedagogiskt sätt.

– Vi hade ett nära samarbete som präglades av ett ömsesidigt givande och tagande. Hennes positiva energi och härliga humor bidrog till att våra möten blev både kreativa och roliga, säger Christine.

Ett av de större besluten Ulla har varit med att ta fram underlag till är satsningen på en utbyggnad av vatten- och avloppssystemet i Ås-området. Krokoms kommun är i ett tillväxtskede och det finns en stor efterfrågan när det gäller boende i området från Ås till Sandnäset.

– Det handlar om en satsning på över 300 miljoner kronor och det har verkligen varit ett lagarbete att kunna ta det i mål. Det här beslutet som fullmäktige tog är viktigt med tanke på politikernas målsättning om fler invånare, säger Ulla Schill.

När man stänger en dörr öppnas oftast en annan
och frågan om att vara golfvärd dök upp efter
att jag sagt upp mig.

Det faktum att kommunen är i en tillväxtfas, något som kräver en annan organisation, är en av flera orsaker bakom Ullas beslut att avsluta sin anställning.

– Eftersom samhällsbyggnadsnämndens frågor som rör tillväxt är av stort intresse för kommunstyrelsen har kommundirektören beslutat om att göra en förändring i förvalt­nings­organisationen som är bra. Jag hoppas att den politiska organisationen följer efter, säger hon.

Nu väntar ett halvår i Portugal som golfvärd för Ulla och hennes man Leopold.

– När man stänger en dörr öppnas oftast en annan och frågan om att vara golfvärd dök upp efter att jag sagt upp mig. Vi kommer ta hand om golfande turister och se till att de får en riktigt bra vistelse. Under tiden kommer jag säkert att fundera en del på vad jag ska ta mig för härnäst, avslutar Ulla Schill.


Åsa Sjödin

Meny