Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Nya och förstärkta vattentäkter i Krokoms kommun

Krokomsbostäder

Det pågår ett flertal arbeten med att lokalisera nya och förstärka befintliga vattentäkter runt om i Krokoms kommun. Det handlar dels om att säkra vattenkvaliteten men också om att utöka kapaciteten i de områden som exploateras.

De områden som just nu är aktuella är Änge, Häggsjövik, Kyrknäset, Uddero och Valsjöbyn. Sara Rensbo, VA-ingenjör berättar att det är ett arbete som innehåller många delar och som tar tid att genomföra.

- Först behöver vi hitta platser där grundvattenbrunnar kan anläggas. När en ny brunn är borrad så inleds en provpumpningsperiod. Vi kontrollerar kapacitet, kvalitet och påverkan i befintliga kommunala brunnar och i privata dricksvattentäkter i närområdet. Provpumpningsperioden pågår minst ett och ibland flera år, säger Sara Rensbo.

Först när provpumpningsperioden är klar tas beslut om grundvattenbrunnen kan bli en vattentäkt.

- Nästa steg är att ansöka om tillstånd hos mark- och miljödomstolen. En process som tar ungefär ett år att genomföra. Samtidigt utreds behovet av nya vattenskyddsområden, berättar Sara Rensbo.

Arbetet med nya och befintliga vattentäkter i kommunen befinner sig i dagsläget olika stadier i processen.

Häggsjövik: I mars 2021 borrades en ny brunn som nu provpumpas. Syftet är att hitta en ny vattentäkt med stabil vattenkvalitet under året.

Kyrknäset: I augusti 2020 borrades en ny brunn som provpumpas. Syftet är att hitta en ny vattentäkt där halten fluorid inte överstiger 1,5 mg/liter vatten.

Uddero: Vattentäkten försörjer idag Krokom, Aspås, Dvärsätt, Rödön och Ås med dricksvatten. Kommunen har antagit en målsättning att öka befolkningen och då krävs det att det finns dricksvatten att försörja områden som exploateras. Nu pågår arbetet med att dimensionera nya brunnar och därefter behövs tillstånd för vattenverksamhet när nya brunnar ska anläggas och provpumpas.

Valsjöbyn: En befintlig, äldre produktionsbrunn provpumpas sedan hösten 2019 för att eventuellt kunna tas i drift igen. Vattenkvaliteten har varierat och provpumpning kommer att fortsätta under sommaren 2021 för att sedan utvärderas. I den ordinarie brunnen finns en något förhöjd halt av sulfat.

Änge: De brunnar som idag försörjer Änge samhälle med dricksvatten är belägna i områden där grundvattnet riskerar att förorenas. Den allmänna vattentäkten behöver därför flyttas. I augusti 2020 borrades två nya grundvattenbrunnar varav en provpumpas sedan november 2020. Syftet är att lokalisera en vattentäkt på ett mindre känsligt område utifrån de lokala geohydrologiska förutsättningarna så att försörjningen av dricksvatten säkras på lång sikt.

- Det är ett omfattande arbete som pågår och det är många detaljer som ska lösas innan alla projekt är färdiga. Och berörda kunder kommer givetvis få information i god tid när vi skiftar till en ny vattentäkt, avslutar Sara Rensbo.

Meny