Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Hyresreducering för lokalhyresgäster återinförd

Fyra personer, två kvinnor och två män samarbetar runt ett konferensbord på ett kontor. Krokomsbostäder

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den ökade smittspridningen har regeringen beslutat att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran återinförs för perioden januari–mars 2021.

I enlighet med detta har Krokomsbostäder och Krokoms kommun beslutat om följande modell för hyresreducering där storleken på hyresreduceringen ser lite olika ut beroende på omfattningen av de ekonomiska konsekvenserna som pandemin orsakat:

Modell för hyresreducering

  • Lokalhyresgäster som kunnat bedriva sin verksamhet till viss del – 50 procents reducering
  • Lokalhyresgäster som inte kunnat bedriva sin verksamhet – 100 procents reducering

Linus Ekqvist, vd Krokomsbostäder menar att beslutet känns viktigt och förklarar närmare.

- En sänkt hyra är tänkt att underlätta för krisdrabbade verksamheter. Situationen är fortsatt svår och vi behöver göra allt vi kan för våra lokalhyresgäster och möjliggöra att företag och föreningar inom kommunen finns kvar även efter denna pandemi, säger Linus Ekqvist.

Meny