Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Vattenprover visar förhöjda halter av PFAS på Frösön och nedströms Furulundsområdet

vy från strandkant ut över sjö med växter i förgrunden

Det finns förhöjda halter av miljögiftet PFAS i bäckar på Frösön och nedströms Furulundsområdet. Det visar resultat från den omfattande PFAS-kartläggning som Östersunds kommun har gjort tillsammans med Länsstyrelsen under 2020.

Totalt har Östersunds kommun tagit 79 vattenprover runtom i kommunen. Prover har tagits på grundvatten, ytvatten, spillvatten, dagvatten, lakvatten och snö.


- Under provtagningarna har vi hittat förhöjda halter av PFAS i bland annat bäckar på Frösön och nedströms Furulundsområdet, berättar Ann-Charlotte Skoog, miljöchef på Miljö och Hälsa.


- Det är ingen akut risk eller skäl till oro, understryker hon. Vi ser dock allvarligt på att dessa oönskade ämnen finns i förhöjda halter i miljön och vi kommer att arbeta vidare med detta särskilt inom de områden där vi har tillsyn.

 

Ingen oro för kommunala dricksvattnet

När det gäller det kommunala dricksvattnet finns ingen anledning till oro.


- Proverna på det kommunala dricksvattnet visar inga - eller mycket låga - värden av PFAS, berättar Ann-Charlotte.


Med låga värden menas att man uppmätt PFAS som ligger långt under gränsen för när Livsmedelverket rekommenderar åtgärder.

Även i Krokoms kommun ger dricksvattenprover lugnande besked.


- Vi har analyserat dricksvatten från vår vattentäkt på Uddero och där går det inte att hitta de här ämnena, berättar Nils-Erik Werner, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Krokoms kommun. Det vill säga halterna är så låga så att de inte går att spåra. Provtagning på fisk i Krokoms kommun nedströms Östersund har ännu inte gjorts men kommer att bli aktuell framöver och görs då i samarbete med fler aktörer.


Östersunds kommun har tagit prover på alla enskilda brunnar man känner till inom områden där man kunnat misstänka föroreningar. Men inga prover har visat på värden över Livsmedelsverkets åtgärdsgräns.


Den som bor i de områden som kan misstänkas vara förorenade, och har en egen brunn som inte har provtagits, kan kontakta kommunen för rådgivning om provtagning.


Mer information om PFAS

På Östersunds kommuns hemsida hittar du mer information om vattenproverna och svar på vanliga frågor om PFAS.


Länk till mer info och svar på vanliga frågor om PFAS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Meny