Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Tillsammans bromsar vi smittspridningen

Illustration över viruspartikel

Med anledning av ökad smittspridning har Krokoms kommun fattat ett antal beslut som komplement till de lokala allmänna råden. Besluten gäller till och med den 31 december om ingenting annat sägs. Här kan du ta del av besluten.

Från och med nu tar vi endast emot bokade besök i kommunens verksamheter, exempelvis i kommunhuset. Den person du har bokat ett möte med kommer och möter på utsatt tid.

Badhusen i Krokom och Änge fortsätter att hålla öppet även för allmänheten, dock med begränsning till max åtta personer i lokalerna samtidigt (från tidigare 16 i Krokom resp 12 i Änge).

Biblioteken håller fortsatt öppet, med uppmaning om att hålla nere tiden för besök samt vissa andra begränsningar (lån av dator max 15 minuter samt att begränsa tiden i tidningsavdelningen). Per­soner i riskgrupp kan ringa/mejla in beställning för utlämning enligt överenskommelse.

Det råder sedan den 11 november skärpta restriktioner på kommunens särskilda boenden, dessa innebär att inga bokade besök kommer att ske ute på avdelningarna. Alla besök kommer att genomföras vid mötesplatser med plexiglasskärmar. Undantag från restriktionerna beviljas av verksamheten om det handlar om en person som befinner sig i livets slutskede.

Utöver detta har ett antal beslut av mer intern karaktär fattats. I de fall det är praktiskt möjligt upp­manas kommunens medarbetare att arbeta hemifrån. Tidigare beslut uppmuntrade till hem­arbete men formuleringen har alltså skärpts till att alla som kan jobba hemma också ska göra det. Resor utanför kommunen inte får genomföras annat än i undantagsfall. Utbild­ningar, möten och konferenser ska ske digitalt.

Meny