Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Planerna för Ås båthamn väcker stort intresse

Drönarbild över Ås båthamn

Planprocessen för Ås båthamn är igång och detaljplanen har varit ute för samråd. Målet är att planen är klar i slutet av året.

Nu börjar planerna för Ås båthamn ta form. När allt är klart har området förvand­lats till ett attraktivt bostadsområde med generösa parkytor. Här ska det finnas radhus och lägenheter för upp mot tvåhundra personer.

Det har länge funnits planer på att kunna nyttja det fina läget vid Ås båthamn till boende. För att kunna göra det möjligt behöver området plan­läggas och samrådet för detaljplanen har nyligen avslutats. Intresset har varit stort, berättar Elin Novén som är planarkitekt.

– Det är en engagerande plan. Tanken är att skapa ett område som blir ett besöksmål för hela Åsbygden. När det gäller boendeformerna blir det en blandning av radhus och flerfamiljshus, säger hon.

Syftet med planen är att skapa ett attraktivt område där boende och strandnära friluftsliv samverkar. Cirka 60–70 lägenheter i form av radhus och flerfamiljshus planeras. Det finns ett cirka hundra meter långt område som ligger mellan den planerade bebyggelsen och sjön som ska upplåtas till friluftsliv med ytor som ger möjlighet till bollspel, lek, café med mera.

– Idag ser det inte så fint ut där och det är av­spärrat och otillgängligt. Vi tänker oss att det skulle kunna finnas olika lekytor och ett café här. Ett område människor vill vara i helt enkelt, säger Elin Novén.

När detaljplanen är klar, förhoppningsvis i slutet av året, ska vägar och annan infrastruktur byggas. Innan byggprocessen kan dras igång på allvar måste avloppsfrågan lösas. Tomas Nilsson är fastighetschef och han berättar att avloppsnätet i Åsområdet inte klarar ytterligare utbyggnad.

– Det är en stor investering som behöver göras för att vi ska kunna lägga till fler hushåll. Vi har inlett den processen och om jag ska gissa när det skulle kunna vara färdigt för inflyttning tror jag att vi är inne i 2023, säger han.

Det är inte bara i båthamnen som det händer saker i Ås. På Högstalägden vid Rösta vägskäl ska en lokal byggherre tillsammans med Trångsvikens bygg, via projektbolaget Lägdan Exploatering AB, bygga bostadsrätter med preliminär inflyttning under 2021.Adressen är Ängsvägen och här kommer tio lägenheter i två våningar byggas. Victor Westvall är fastighetsutvecklare för Lägdan Exploatering och han berättar att ett stort fokus kommer att läggas på gemensamma ytor.

– Det kommer bli en innergård med förberedda odlingsmöjligheter och ett ljust och tilltaget trapphus med växthuskänsla, säger han.

Tidplanen kan påverkas av hur omständig­heterna kring corona utvecklar sig, men mål­sättningen är att det ska gå relativt snabbt.

– Vid en lyckad säljstart efter sommaren är preliminär byggstart satt till hösten 2020 vilket ger preliminär inflyttning 2021, säger säger Victor Westvall.

Åsa Sjödin

Meny