Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Krokom bygger för framtiden

Man framför ett kontorshus

Linus Ekqvist tillträdde som ny vd på Krokomsbostäder den 1 april 2020. Foto: Anneli Åsén

Linus Ekqvist, vd för Krokomsbostäder, anser att det är självklart att bolaget ska göra sitt bästa för att takta kommunens tillväxtplaner.
– I vår roll som samhällsnyttigt och kommunägt bolag ska vi dra vårt strå till stack­en och försöka matcha efterfrågan och göra det möjligt att bo i hela kom­mu­nen säger Linus Ekqvist.

Krokomsbostäder erbjuder boende och lokaler på många orter runt om i hela kommunen. Det är unikt och en stor fördel när hela kommunen ska växa.

– Det är förstås inte samma efterfrågan överallt. I topp ligger de stadsnära delarna i söder där vi har kö till bostäder. I övriga delar har vi däremot vakanser vilket är en utmaning, säger Linus.

Krokomsbostäders fokus ligger nu på nyproduktion för att skapa attraktiva boenden där behovet är som störst. Men att få fram planlagd mark och bygga hus tar tid. Från projektidé till inflyttningsklara hus kan det ta allt ifrån två till fem år beroende på hur planläget ser ut. Planerna på nybyggnationer är flera och befinner sig i olika faser. Närmast handlar det om etapp två i kvarteret Freja i centrala Ås. De första husen på Iduns väg stod klara för inflyttning sommaren 2019 och rymmer 22 mindre lägenheter.

– I etapp två försöker vi nu hitta en lämplig husform som medger byggnation i flera våningar. Vi satsar här på lite större lägenheter med 3–4 rum i upp till tre huskroppar. Byggstart är planerad till årsskiftet 2021–22 men det känns lite osäkert i dagsläget, det hänger till stor del på när hustillverkarna har möjlighet att leverera, berättar Linus Ekqvist.

I sommar gör vi platsen lite mer välkomnande med enklare parkmiljö med gångstråk och parkbänkar

I april tog Krokomsbostäders styrelse beslut om att sex radhuslägenheter ska byggas i Aspås. Området har fått namnet Nygården och ligger i en sluttning intill Byvägen. Bygget ska påbörjas hösten 2021 och vara klar för inflyttning under 2022.

– Vi ser en efterfrågan på funktionella, medelstora lägenheter och med Nygården kan vi tillgodose en del av det behovet, säger Linus Ekqvist.

Sedan några år tillbaka finns också planer på 40–60 hyresrätter i strandnära läge i södra Ås. Förutom bygget av bostäder kommer även strandområdet rustas upp för att skapa en publik mötesplats vid sjön.

Krokoms samhälle ska också utvecklas och Krokomsbostäder är en aktiv part i planarbetet. Under våren har en vattenskadad fastighet på Genvägen i Krokom rivits och marken har sanerats. I framtiden kan den komma att ge plats till både affärslokaler och bostäder.

– Det dröjer innan planprogrammet är klart så nu kommer vi att snygga till tomten så att den kan användas under tiden som planerna tar form. I sommar gör vi platsen lite mer välkomnande med enklare parkmiljö med gångstråk och parkbänkar, berättar Linus Ekqvist.

Thory Andersson

Meny