Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Krokoms kommun tar bort bidrag till enskilda vägar

Barn på trehjuling och sparkcykel

Samhällsbyggnadsnämnden be­slutade vid sitt möte i februari att avskaffa bidraget till enskilda vägar. Beslutet berör runt 130 vägför­eningar i Krokoms kommun.

Krokoms kommun har tidigare betalat en mindre del av vägföreningars kostnader för underhåll av enskilda vägar. Ersättningen har varit ett frivilligt extrastöd och kompletterat den ersättning som föreningarna fått från Trafikverket.

När samhällsbyggnadsnämnden fått en minskad bud­get har nämnden valt att spara på verksamhet som inte är lagstadgad, däribland bidraget till enskilda vägar. En besparing för kommunen med ca 500 000 kronor.

Totalt påverkas 130 vägföreningar i Krokoms kommun. Föreningarna har tidigare fått mellan 1000 och 20 000 kronor per år i extra stöd från kommunen. Kommunens bidrag har motsvarat 10 % av det bidragsbelopp som vägföreningarna fått av Trafikverket.

För mer information: Olof Wallgren, ord­förande Samhällsbyggnads­nämnden 070 308 97 38

Meny