Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Digitala vattenmätare ger bättre koll

Två medarbetare visar upp vattenmätare

Med hjälp av digitala vattenmätare får kunder som är kopplade till det kommu­nala vattenledningsnätet mer exakt och säker mätning av sin vattenförbrukning. Dessutom kan läckor upptäckas och åtgärdas i ett tidigt skede.

Sedan 2008 har det monterats vattenmätare ute hos vattenkunderna i Krokom. De som inte haft mätare har fått betala en schablonkostnad för sin vattenförbrukning. Ulrica Bladh, projektledare för mätarrevisionen på kommunens avdelning för vatten menar att det inte har varit den smidigaste lösningen.

– Det har varit orättvist för många som fått betala en alltför hög schablontaxa. Dessutom ska de här mätarna läsas av manuellt av kunden och rapporteras in en gång per år, vilket försvårar administrationen, berättar Ulrica Bladh.

En tekniklösning som hittills inte fungerat fullt ut kommer nu att bli mer effektiv och hållbar. Under 2017 inleddes en process med att byta ut de gamla vinghjulsmätarna mot ultraljudsmätare som kan fjärravläsas. Håkan Källbom, mätartekniker, har sedan starten arbetat med att byta och testa de nya mätarna samt sätta upp signalantenner och han tycker det är viktig investering.

– Med de nya mätarna på plats kan vi gå in och läsa dygnsförbrukningen. På det sättet kan vi enkelt uppmärksamma avvikelser och få koll på läckor. Och kunden får en mer exakt och säker mätning av sin förbrukning, säger Håkan Källbom.

Under 2020 fortsätter arbetet i Krokom och 2027
ska samtliga mätare i kommunen vara digitala.

Hittills har mätarna bytts ut i Alsen, Trångsviken, Yterån, Kluk/Östbacken och nästan hela Åsområdet. Under 2020 fortsätter arbetet i Krokom och 2027 ska samtliga mätare i kommunen vara digitala. Håkan berättar att kommunen har ungefär 4000 abonnenter totalt.

– I dagsläget har mätarbyte skett hos 1 500 abonnenter. Arbetet görs områdesvis och det blir ungefär 5–10 kundbesök per dag, berättar Håkan Källbom.

Den digitala tekniken underlättar också arbetet för rörläggare och maskinister som arbetar med underhållet på vattenledningsnätet. Sven Rensbo som arbetar med driften ser att vinsterna är många.

– Genom fjärravläsning och läcksökningsprogram kan vi snabbt avgöra om läckorna finns i ett hus eller längs vattenledningsnätet. Då behöver vi inte leta utan kan snabbare åtgärda felet. På så sätt spar vi både tid och resande. I framtiden kommer vi även att ha möjlighet att mäta ljudnivån i ledningarna vilket underlättar ännu mer för läcksökningen, säger Sven Rensbo.

Krokoms kommun producerar ett gott och hälsosamt dricksvatten. Ett vatten som vi behöver värna om och vara sparsamma med.

– Vi ska inte slösa och genom att ha lite koll på vad det är som drar vatten spar man både tid och pengar. En onödig vattentjuv kan exempelvis vara toalettstolar och handfat med trasiga packningar och de behöver inte nödvändigtvis vara gamla för att krångla, säger Håkan Källbom bestämt.

Meny