Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Succé för lunch utan rast

Elever tar mat i lunchmatsalen

Med schemalagda luncher utan intilliggande rast tar sig eleverna tid att äta och
orkar koncentrera sig bättre under skoldagen. Det kan Kvarnbackskolan i Krokom
konstatera efter att ha provat metoden i några år.

Konceptet med rastfria luncher har hunnit praktiseras under några på Kvarnbackskolan i Krokom. Och gensvaret har varit positivt på flera sätt. Agneta Kardin, lärare i årskurs 5 beskriver hur det fungerar.

– I stället för att som tidigare först äta lunch och sedan gå ut på rast går eleverna tillbaka till klassrummet efter maten. Då blir det inte så stressigt att hinna ut utan eleverna kan sitta i lugn och ro och äta tills det är dags att börja nästa lektion, berättar Agneta Kardin.

Agneta berättar vidare att matsituationen på skolan har förbättrats väsentligt sedan rutinen med rastfria luncher infördes.

– Lärarna följer med eleverna till matsalen och sitter och äter tillsammans med dem. När barnen inte har bråttom ut har det blivit utrymme för samtal om vad som händer i skolan och vi lärare får möjlighet att stötta de elever som behöver det, säger Agneta Kardin.

Att lunchrasten har plockats bort betyder inte att barnen får långa arbetsdagar utan uppehåll.

– Nej givetvis inte, i stället för lunchrast har eleverna gemensamma raster på förmiddag och eftermiddag. Eftersom vi lärare också är rastvärdar underlättar den här rutinen vår planering. Det fungerar jättebra, säger Agneta Kardin.

Att det blir lugn och ro under måltiderna är positivt
för både lärare och elever

Att det blir lugn och ro under måltiderna är positivt för både lärare och elever och det finns också fler vinster med upplägget. Lena Träskvik, verksamhetschef för kost och lokalvård förklarar närmare.

– Vi kan se att även matsvinnet har minskat rejält på skolor där schemalagda luncher har införts. En av förklaringarna till det kan vara att när eleverna inte behöver skynda sig ut på rast hinner också de äta upp det som de lagt på tallriken, säger Lena Träskvik.

Lena Träskvik berättar att arbetssättet presenterades för kommunens rektorer av Johan Andersson, tidigare inspirationskock på Torsta, för några år sedan. Idén togs väl emot och omsattes i handling och i dagsläget används schemalagda luncher på flera skolor.

– Det är rektor och pedagoger i respektive skola som avgör hur de vill lägga upp schemat, förklarar Lena Träskvik.

Under våren kommer de schemalagda luncherna att utvärderas. Elever och lärare i skolor som provat arbetssättet kommer att få ge sin syn på upplägget genom enkäter och intervjuer.

– När utvärderingen är dokumenterad och klar och tillgänglig att läsa är det säkert fler skolor som väljer att prova schemalagda luncher, avslutar Lena Träskvik.

Meny