Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Full fart i planeringen

En tjej står på en brygga framför några båtar

Just nu är det mycket på gång på kommunens planenhet. Det är här som fram­tidens Krokom skapas. Nya detaljplaner som medger bostadsbyggande tas fram
på flera olika håll runt om i kommunen.

Elin Novén är planarkitekt och hon berättar att hon för bara ett par år sedan var ensam som jobbade med detaljplaner och att de numera är fler på avdelningen.

– Nu är det lite mer än två heltider som jobbar med detaljplaner och det är verkligen fullt upp. Det är jätteroligt att det händer så mycket och kommunens befolkningsmål gör ju att det kommer att vara ett ökat tryck ett tag framöver, säger hon.

Ås båthamn är ett av de områden där det just nu pågår ett detaljplanearbete. Tanken är att det ska byggas radhus och flerbostadshus, området ska även inrymma ett naturområde för allmänheten att vistas i. Planarbetet inleddes för ett och ett halvt år sedan och det finns inget färdigt planförslag ännu. Så lång tid brukar det i regel inte ta, Elin berättar att det brukar handla om ett drygt år i genomsnitt från uppstart av ett planarbete till en färdig plan.

När det gäller just Ås båthamn påträffades grodor som försenade arbetet ytterligare.

– Det kan hända en hel del saker under tiden som planprocessen framskrider, utredningarna kan göra att processen drar ut på tiden. I fallet Ås båthamn var det lite extra komplicerat, bland annat på grund av förorenad mark och den intilliggande järnvägen, berättar hon.

När det gäller just Ås båthamn påträffades grodor som försenade arbetet ytterligare.

– Grodorna bor i en damm som vi kan behöva fylla igen av säkerhetsskäl och därmed behöver vi utreda hur vi i så fall löser det för grodorna. Det här är ett exempel på att det kan dyka upp det mest oväntade saker som gör att processen fördröjs, säger Elin Novén.

I Kaxås är det väldigt brant där husen ska byggas och då blir det lite extra utmaningar.

Ett annat område där det pågår ett planarbete är i Kaxås och här är det en extern exploatör som vill bygga. Projekt Kaxås leds av företagaren Dan Olofsson som har sina rötter i Kaxås. Området där Projekt Kaxås vill bygga 41 hus ligger utanför detaljplanerat område och därmed måste en ny de­talj­plan tas fram. Elin Novén berättar att i Kaxås är det andra saker som behöver utredas jämfört med Ås båthamn.

– I Kaxås är det väldigt brant där husen ska byggas och då blir det lite extra utmaningar när det gäller exempelvis dagvatten, väglutning och risk för ras och skred. Sedan finns det även andra utmaningar där eftersom delar av området ligger inom riksintresse för kulturmiljö och på jordbruksmark, berättar Elin.

Just att det tar lång tid är något som Elin och hennes kollegor brukar få synpunkter på. Hon säger att det är väldigt mycket som kan hända under processens gång samt utredningar som kan ta tid och att det kan få allvarliga följder om arbetet skyndas på för mycket. Dessutom är det en hel del datum att förhålla sig till under en planprocess, sammanträdestider då beslut ska fattas samt tid för samråd, granskning med mera.

– En detaljplan ska ju hålla över väldigt lång tid och därför är det viktigt att utredningarna görs ordentligt. Det gäller att ha alla detaljer klara så att inga obehagliga överraskningar dyker upp när husen väl ska börja byggas, säger Elin Novén.

Åsa Sjödin

Meny